3. Uitzendbeding

In de wet staat sinds 1999 een bijzondere periode voor uitzendarbeid. Tijdens die periode mag bijvoorbeeld een uitzendbeding worden opgenomen, en het aantal en de duur van de contracten telt nog niet mee in de keten. Bij wet duurt die periode 26 gewerkte weken, en bij cao mocht dat onbeperkt verlengd worden.  

Per 1 januari 2015 is in de wet opgenomen dat die periode bij cao slechts tot 78 gewerkte weken verlengd kan worden.

Wat betekent dit voor de ABU cao?

De ABU cao voor uitzendkrachten maakt van deze periode gebruik in fase A, die duurt 78 gewerkte weken, en dat blijft dus ook zo. Wanneer in een cao op 1 januari 2015 al een andere verlenging stond, dan mag die nog tot uiterlijk 1 juli 2016 gebruikt worden.

Wat betekent dit voor de NBBU cao?

Aangezien er een overgangsrecht van 1,5 jaar van toepassing is, wijzigt de duur van toepassing van het uitzendbeding per 1 juli 2016.

Dit betekent dat tot 1 juli 2016 nog 130 weken gebruik gemaakt kan worden van het uitzendbeding en dat per 1 juli 2016 nog 78 weken uitzendbeding mogelijk is. Per 1 juli 2016 zijn fase 1 (26 weken) en 2 (52 weken) nog 78 weken i.p.v. 130 weken.