4. Ontslag

Per 1 juli 2015 gelden er andere regels voor het ontslag.

  • Als er sprake is van bedrijfseconomische reden of langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer, dan moet de ontslagaanvraag worden ingediend bij UWV;
  • Gaat het om een andere reden, zoals disfunctioneren, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsverhouding, dan moet bij de kantonrechter een ontbindingsverzoek worden ingediend;
  • Wanneer ontslag wordt aangevraagd vanwege het niet meewerken aan re-integratie of veelvuldig ziekteverzuim, dan moet door de werkgever bij UWV een deskundigenoordeel worden aangevraagd. Dit moet aan het ontbindingsverzoek bij de rechtbank worden toegevoegd;
  • De vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst is ook per 1 juli 2015 nog steeds een mogelijkheid wanneer werkgever en werknemer er samen uit kunnen komen. De werknemer heeft een bedenktermijn van veertien dagen. Die termijn moet de werkgever ook in de vaststellingsovereenkomst opnemen, doet hij dat niet dan heeft de werknemer recht op een bedenktermijn van drie weken. De werknemer kan slechts één keer gebruik maken van deze bedenktermijn. 

Voor payrollsituaties geldt dat de regels ook zijn aangepast. Een overzicht hiervan is terug te vinden op deze pagina van de site van de ABU.

Als er (om bedrijfseconomische reden) ontslag wordt aangevraagd bij UWV, moet dit digitaal  gebeuren. Hiervoor zijn formulieren beschikbaar. Deze kunt u vinden op de site van UWV. Let er wel op dat alle drie de benodigde formulieren worden ingevuld, A, B en C.

De formulieren moeten digitaal naar UWV worden verzonden via het werkgeversportaal op UWV.nl. Heeft u hiervoor nog geen account, dan kunt dit via ditzelfde portaal aanvragen. Binnen maximaal een week kunt u dan inloggen. Het indienen van de aanvraag moet u zelf doen. Dit mag niet gebeuren door een gemachtigde (bijvoorbeeld een administratiekantoor). Een gemachtigde mag u wel bijstaan in de gehele procedure uiteraard.

Verdere berichtgeving omtrent de ontslagprocedure zal per post geschieden. UWV is bezig met het opzetten van het digitaliseren van de volledige procedure, maar dat is op dit moment nog niet gerealiseerd.

UWV moet binnen 4 kalenderweken een beslissing nemen op de ontslagaanvraag, vanaf de dag waarop de aanvraag bij UWV is binnengekomen. In voorkomende gevallen mag hiervan worden afgeweken. Denk hierbij aan een extra hoor-wederhoor ronde, of het inzetten van een deskundigenoordeel.

Een verleende ontslagvergunning is 4 weken geldig. De proceduretijd mag daarna worden afgetrokken van de opzegtermijn, maar de opzegtermijn moet minimaal een maand duren.