Terug naar kaart

Speeddate

map

Het NETWERKPLEIN is de plaats waar werk en scholing samenkomen. Een plein waar werkzoekenden op zoek gaan naar werk, met uitzendbureaus en bedrijven kunnen netwerken, zich kunnen
oriënteren op scholing, kansberoepen en de huidige arbeidsmarkt door met scholingspartners en adviseurs van UWV in gesprek te gaan. Ook zijn er voorlichtingsbijeenkomsten over Leren & Werken en de diverse op-en omscholingstrajecten binnen onder andere de zorg en techniek.