Afspraken speeddaten / bijeenkomsten

Fijn dat je wilt deelnemen aan een speeddate of bijeenkomst van UWV!

Tijdens het speeddaten ontmoet je voor jou geselecteerde ingeschreven werkzoekenden die klaarstaan en enthousiast zijn om weer aan het arbeidsproces deel te nemen. In samenwerking met UWV en ABU en NBBU hebben we een aantal afspraken gemaakt, zodat we allemaal weten waar we aan toe zijn.

Tijdens een geplande bijeenkomst ontmoet je de UWV adviseur(s) uit jouw regio, die verantwoordelijk is/zijn voor de samenwerking met de uitzendbranche. Ook ontmoet je medewerkers van andere uitzendbureaus. De bijeenkomst is georganiseerd omdat UWV de uitzendbureaus wil informeren en/of met ze wil overleggen over één of meerdere onderwerpen die (in)direct te maken hebben met publiek private samenwerking.

Artikel 1 Aanmeldsysteem

 • De adviseurs van UWV zorgen voor een volledig overzicht van alle speeddates / bijeenkomsten in het land in het aanmeldsysteem.
 • Indien er iets verandert in de speeddate of bijeenkomst (bijvoorbeeld de datum, tijdstip, plaats of agenda), dan word je hier minimaal 48 uur van tevoren over geïnformeerd door de adviseur. Dit gebeurt per mail of telefonisch.
 • Als een speeddate of bijeenkomst vol is, kun je je hier alsnog voor aanmelden. Je komt dan terecht op de reservelijst. Zodra een plaats vrij komt, stuurt de organiserende adviseur een mail naar alle personen die op de reservelijst staan om aan te geven dat er een plek is vrijgekomen. De eerste die dan reageert en zich aanmeldt, krijgt de vrijgekomen plek toegewezen.
 • Het aanmeldsysteem voor het speeddaten en bijeenkomsten is alleen bedoeld voor uitzendbureaus. Wil je als reguliere werkgever een samenwerking aangaan met UWV, neem dan contact op met het werkgeversservicepunt in jouw regio: www.werk.nl/werkgeversservicepunt.

Artikel 2 Speeddaten

Klik hier voor de instructiefilm over het speeddaten.

 • De adviseur van UWV die de speeddate organiseert, nodigt een vooraf aangegeven groep werkzoekenden uit; de zogenaamde doelgroep.
 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent (20 min van tevoren), zodat alles klaar staat als de eerste werkzoekenden aanwezig zijn. Blijf aanwezig totdat de laatste werkzoekende is vertrokken.
 • Neem je visitekaartjes mee voor potentiële werknemers. Daarnaast is het wenselijk om een actueel vacatureoverzicht bij je te hebben.
 • Werkzoekenden worden via de uitnodigingsbrief verzocht hun cv mee te nemen naar de speeddate.
 • Na aanmelding voor een speeddate kun je je tot 48 uur voor aanvang afmelden via hetzelfde systeem waar je je ook hebt aangemeld. De organisator zal vervolgens de reserve-aanmeldingen (indien aanwezig) aanschrijven dat er een plek is vrijgekomen.
 • Als je veelvuldig afwezig bent tijdens het speeddaten zonder bericht en zonder goede reden, kan de adviseur je uitsluiten van deelname aan het speeddaten voor een bepaalde periode. Dit staat ter beoordeling van de betreffende adviseur of organisator van UWV.

Artikel 3 Bijeenkomsten

 • De adviseur van UWV die de bijeenkomst organiseert, geeft bij de aanmelding aan om wat voor soort bijeenkomst het gaat en welke onderwerpen er aan de orde komen.
 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent (10 min van tevoren) zodat op tijd kan worden begonnen. 
 • Na aanmelding voor een bijeenkomst kun je je tot 48 uur voor aanvang afmelden via hetzelfde systeem waar je je ook hebt aangemeld. De organisator zal vervolgens de reserve-aanmeldingen (indien aanwezig) aanschrijven dat er een plek is vrijgekomen.

Artikel 4 Algemeen

 • Indien je een klacht hebt, neem contact op met de betreffende adviseur of organisator van UWV. Ook kun je contact opnemen met het werkgeversservicepunt in de betreffende regio: www.werk.nl/werkgeversservicepunt

Als je hier niet uitkomt kun je contact opnemen met Servicepunt Flex:

Per mail: info@servicepuntflex.nl
Telefonisch: 06-11047092 / 06-15834969