Arbeidsmarktinformatie

Wat speelt er op dit moment in de arbeidsmarkt? Dit is belangrijke informatie voor zowel uitzendbureaus als medewerkers van UWV. Met deze informatie kunnen UWV en Uitzenders gezamenlijk en als strategisch partner inspellen op de huidige ontwikkelingen. 

Op werk.nl vind u alle arbeidsmarktinformatie.

Een handig hulpmiddel is om zelf tabellen samen te stellen m.b.t. de krapte of overschot in specifieke regio.

Over elke sector is wel een beschrijving opgesteld. Zo ook over de uitzendbranche. Hierin wordt onder andere ingegaan op de samenstelling van de werkgelegenheid binnen deze branche. Tevens is per (arbeidsmarkt)regio een en ander omschreven. Je kunt per regio de diepte in over onder andere vraag en aanbod.

En tot slot is er de publicatiepagina. Hierin staan onder andere thematische publicaties waarin veel relevante informatie terug te vinden is voor uitzendorganisaties.