Arbeidsmarktinformatie - thematische publicaties

Publicaties, (onder andere) over- en voor de uitzendbranche

Deze pagina bevat allerlei publicaties die betrekking hebben op de arbeidsmarkt. Ook speciale rapportages waarin de uitzendbranche is meegenomen.

De betreffende publicaties zijn gepubliceerd op onze site. Ook wordt verwezen naar de pagina op de oorspronkelijke websites waar de publicatie staat gepubliceerd. Omdat ze daar vaak tijdelijk beschikbaar zijn, hebben wij de publicaties altijd beschikbaar op deze pagina.

De site werk.nl bevat een aparte pagina arbeidsmarktinformatie. Hierop zijn meerdere interessante onderwerpen terug te vinden die van belang kunnen zijn voor uitzendorganisaties.

Een handig hulpmiddel is om zelf tabellen samen te stellen m.b.t. de krapte of overschot in specifieke regio.

Over elke sector is wel een beschrijving opgesteld. Zo ook over de uitzendbranche. Hierin wordt onder andere ingegaan op de samenstelling van de werkgelegenheid binnen deze branche. Tevens is per (arbeidsmarkt)regio een en ander omschreven. Je kunt per regio de diepte in over onder andere vraag en aanbod.

En tot slot is er de publicatiepagina. Hierin staan onder andere thematische publicaties waarin veel relevante informatie terug te vinden is voor uitzendorganisaties. Onder andere alles over de 50plus (het rapport over 50plussers vs de uitzendbranche) en flexwerk na de WW.