Corona-update inzake uitzendbranche

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt WTV

Het zijn vreemde tijden. Vooral in de geraakte sectoren onderwijs, horeca en recreatie, de sectoren waar veel met uitzenders en uitzendkrachten wordt gewerkt is er nog veel onduidelijk hoe om te gaan met de situatie waarin we nu verkeren.

Om wellicht wat paniek en onrust weg te nemen, hebben onze partners ABU en NBBU de meest recente informatie over hoe te handelen in deze situatie op hun websites geplaatst. Ook de site van de RIJksoverheid bevat veel informatie. Bijvoorbeeld over de maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), die de WTV vervangt waar deze als corona-maatregel is stopgezet. Deze is echter nog niet aan te vragen. ABU en NBBU geven hierover een heldere uitleg op hun pagina's. 

Daarnaast kunnen we ook samen al iets betekenen. Bepaalde branches ervaren in deze tijd een grote uitdaging in het voorzien van werk voor hun flexkrachten. Vele bedrijven in verschillende branches hebben inmiddels werktijdverkorting aangevraagd. Daarnaast zijn er in deze tijden ook branches die juist grote tekorten ervaren. Zoek elkaar op en probeer gezamenlijk werk naar werk te stimuleren om deze behoeften met elkaar in te vullen.  

Wij volgen de situatie op de voet en zullen waar nodig dit ook via deze website en onze sociale media kanalen delen. 

Mochten er vragen zijn dan zijn wij op deze wijze te bereiken.