Dienstverlening

Samen met gemeenten vormt UWV de keten voor werk en inkomen. Zij stimuleren dat de mensen die kunnen werken, ook aan het werk gaan. Dit doen zij gezamenlijk op nu nog circa 100 Werkpleinen, waar vaak ook re-integratiebedrijven en uitzendbureaus zijn gehuisvest. Als gevolg van de bezuinigingen zal UWV de dienstverlening de komende jaren geleidelijk concentreren op 30 regionale Werkpleinen. De samenwerking met gemeenten zal daarbij van karakter veranderen, zij zullen zich zo veel mogelijk richten op aanvullende dienstverlening.

Dienstverlening aan werkgevers

UWV biedt werkgevers ondersteuning bij het vinden van gekwalificeerd personeel. Samen met gemeenten bouwt UWV aan één publiek aanspreekpunt voor werkgevers in 35 verschillende regio’s. Hier vinden werkgevers één loket voor informatie, advies en specialistische expertise. De persoonlijke dienstverlening van de werkgeversservicepunten is gericht op werkgevers die moeilijk vervulbare vacatures hebben en/of bereid zijn om in de regio werkplekken te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook bieden de werkgeversservicepunten in crisissituaties ondersteuning om werkloosheid te voorkomen.
Daarnaast bieden zij de mogelijkheid om op een van de 30 regionale Werkpleinen een brancheservicepunt in te richten. Er zijn bijvoorbeeld Servicepunten Techniek, Zorg en Welzijn, Defensie en Topsport. Via EURES, het Europese netwerk van arbeidsbemiddelaars, bieden wij werkgevers mogelijkheden over de grens te werven. Werkgevers die personeel van buiten Europa (of uit de nieuwe Europese lidstaten) in Nederland willen laten werken, moeten via UWV  een tewerkstellingsvergunning aanvragen.

Dienstverlening aan werkzoekenden

Alle werkzoekenden kunnen gebruikmaken van de e-dienstverlening via de internetsite werk.nl. Inschrijven en een uitkering aanvragen gebeurt digitaal, klanten maken online een cv en een persoonlijke Werkmap aan. In de Werkmap kunnen de werkzoekenden eenvoudig hun sollicitaties bijhouden, zij hebben er toegang tot duizenden vacatures en kunnen online communiceren met een werkcoach.
Naast de e-dienstverlening via werk.nl, blijft UWV intensievere face-to-face dienstverlening bieden aan klanten die een arbeidshandicap hebben, langdurig werkloos zijn of niet voldoende digitale vaardigheden hebben. Zij kunnen op één van de dertig Werkpleinen hulp en uitleg krijgen van onze werkcoaches en arbeidsdeskundigen. Voor alle klanten die een uitkering aanvragen, letten de medewerkers van UWV er vanaf de dag van inschrijving tot aan het einde van de uitkering op of de werkzoekenden zich aan de regels houden.