DOORZAAM

DOORZAAM heeft als missie om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren. Bij het stimuleren en bevorderen van duurzame inzetbaarheid gaat het om loopbaan, leren, ontwikkelen, gezondheid en financiën. Zodat uitzendkrachten vitaal, met plezier en vaardig hun werk kunnen doen én dat zij zichzelf blijven ontwikkelen. Dit doen we door activiteiten en hulpmiddelen beschikbaar te stellen.


Bij uitzendwerk zijn drie partijen betrokken: de uitzendkracht, de uitzendorganisatie en de opdrachtgever. Veelal ‘de driehoek’ genoemd. Om als uitzendkracht duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven, is afstemming en samenwerking tussen deze drie partijen nodig. De driehoek moet in balans zijn. DOORZAAM stelt de uitzendkracht hierbij centraal.

Uitzendkrachten willen net als iedereen leuk en goed werk doen. Ze willen een volwaardig inkomen, zekerheid over voldoende werk en een toekomstperspectief. En dat geldt niet alleen voor nu, maar net zolang tot ze met pensioen gaan. Daarom is het belangrijk dat ze ook op hogere leeftijd nog gezond en competent genoeg zijn om aan de slag te gaan. Uitzendkrachten kunnen dit doen door zelf de regie te nemen over hun loopbaan en gezondheid, maar daarnaast kunnen ze kiezen voor uitzendbureaus en opdrachtgevers die hier aandacht voor hebben. Partijen die oog hebben voor de langere termijn en willen investeren.

Dus of je nu als flexkracht bij een metaalbedrijf, een zorginstelling of bijvoorbeeld op kantoor werkt, DOORZAAM werkt voor alle flexorganisaties die bijdragen aan de Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU).

DOORZAAM adviseert, stimuleert en (mede-)financiert de ontwikkeling van flexkrachten wat ten goede komt aan de duurzame inzetbaarheid binnen de uitzendbranche. Dit doet DOORZAAM door:

  • Kennisdeling: DOORZAAM organiseert workshops, trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten om de flexbranche kennis bij te brengen over kansen en drempels bij het ontwikkelen van duurzame inzetbaarheid.
  • Pilotprojecten: DOORZAAM is voortrekker en initiatiefnemer in de flexbranche van verschillende pilotprojecten, die betrekking hebben op duurzame inzetbaarheid.
  • Financiële ondersteuning: DOORZAAM stelt geld ter beschikking voor Ervaringscertificaat- en leerwerktrajecten.