Duurzame inzetbaarheid

STOOF

STOOF fungeert als subsidieloket als er subsidie beschikbaar is vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor uitzendorganisaties. De overheid verplicht subsidieaanvragers de ESF-administratie lange tijd te bewaren. Dat geldt dus ook voor uitzendorganisaties die in het verleden via STOOF ESF-subsidie hebben aangevraagd.

Waarom investeren in duurzame inzetbaarheid?
Vergrijzing, ontgroening, robotisering en flexibilisering maken dat de arbeidsmarkt snel verandert. Het werk verandert en daarmee de vraag naar arbeid ook. Om als uitzendkracht en uitzendorganisatie overeind te blijven in deze veranderende arbeidsmarkt is aandacht voor leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid noodzakelijk. 

Waarom duurzame inzetbaarheid?
Een uitzendkracht die regie neemt op zijn eigen duurzame inzetbaarheid en actief werkt aan onderwerpen als vitaliteit, mentale weerbaarheid en loopbaanontwikkeling is  beter en breder inzetbaar op de werkvloer en levert bovendien meer toegevoegde waarde op werkvloer.

De twee projecten ('Fit voor Flex' en 'De Duurzame Uitzendkracht Verduurzamen') worden mede gefinancierd vanuit ESF-middelen. Kijk op de website van STOOF voor meer informatie.