Duurzame inzetbaarheid

DOORZAAM

DOORZAAM fungeert als subsidieloket als er subsidie beschikbaar is vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor uitzendorganisaties. De overheid verplicht subsidieaanvragers de ESF-administratie lange tijd te bewaren. Dat geldt dus ook voor uitzendorganisaties die in het verleden via STOOF/DOORZAAM ESF-subsidie hebben aangevraagd.

Waarom investeren in duurzame inzetbaarheid?
Vergrijzing, ontgroening, robotisering en flexibilisering maken dat de arbeidsmarkt snel verandert. Het werk verandert en daarmee de vraag naar arbeid ook. Om als uitzendkracht en uitzendorganisatie overeind te blijven in deze veranderende arbeidsmarkt is aandacht voor leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid noodzakelijk. 

Waarom duurzame inzetbaarheid?
Een uitzendkracht die regie neemt op zijn eigen duurzame inzetbaarheid en actief werkt aan onderwerpen als vitaliteit, mentale weerbaarheid en loopbaanontwikkeling is  beter en breder inzetbaar op de werkvloer en levert bovendien meer toegevoegde waarde op werkvloer.

Kijk op de website van DOORZAAM voor meer informatie.

NBBU

Investeren in gezonde, flexibele en betrokken medewerkers is van groot belang. Ook voor de NBBU. Leden van de NBBU worden op diverse manieren ondersteund om te investeren in duurzame inzetbaarheid van vaste - en flexmedewerkers. Naast dat duurzame inzetbaarheid is opgenomen in de NBBU-cao organiseert de NBBU ook diverse projecten voor zijn leden. In deze projecten worden de uitzendondernemingen gestimuleerd om duurzame inzetbaarheid binnen hun organisatie op te nemen. De NBBU begeleidt hen daarbij en leden krijgen  handvatten en concrete werkwijzen waarop ze dit kunnen aanpakken.

Een nieuw project van de NBBU op het gebied van duurzame inzetbaarheid is het project Loopbaan Intermediair. Uitzendondernemingen zijn bij uitstek een hulpmiddel voor werkenden om aan hun eigen duurzame inzetbaarheid te werken. Met flexibele arbeid kun je de volgende stap maken in je carrière. De huidige arbeidsmarkt biedt de mogelijkheden om je te oriënteren op je wensen en doelen.

NBBU-leden worden in dit project ondersteund om loopbaanafspraken te maken met hun flexkrachten en zich zo te presenteren als Loopbaan Intermediair. In het adviestraject krijgen zij professionele begeleiding en coaching toegespitst op hun situatie.

Klik hier voor meer informatie over NBBU en duurzame inzetbaarheid!