Factsheets

Gezien de huidige (veelal digitale) dienstverlening van UWV is het soms lastig om werkzoekenden goed te informeren hoe de uitzendbranche precies werkt en wat er gebeurt met je uitkering als je (deels) als uitzendkracht aan de slag gaat. Daarnaast willen veel intercedenten meer weten over de rechten en plichten van de WW-uitkering om de gerichte vragen van werkzoekenden direct te kunnen beantwoorden.

Servicepunt Flex heeft daarom drie factsheets opgesteld. Twee hiervan zijn speciaal voor werkzoekenden, om uitleg te geven over de uitzendbranche: "Uitzendwerk... WAAROM NIET?" en "Uitzendwerk gedurende WW uitkering, ingegaan vóór 1 juli 2015" / "Uitzendwerk gedurende WW uitkering, ingegaan op of ná 1 juli 2015".
Deze factsheets kunnen bijvoorbeeld ook meegestuurd worden met de uitnodiging voor het speeddaten.

Daarnaast heeft Servicepunt Flex diverse factsheets ontwikkeld waarin in één oogopslag te zien is welke regelingen en subsidies er zijn.

Nu ook een factsheet over de 50-plus doelgroep. Een alomvattend overzicht in 'wist-u-dat'weergave, dat alle voordelen over de 50-plus doelgroep aanstipt. Een handig overzicht dat je zelf kunt gebruiken, maar die je ook tijdens je gesprekken met de uitzendbureaus aan de intercedenten kunt geven.