Landelijk overleg

Op landelijk niveau vindt er overleg plaats tussen ABU, NBBU, UWV, een aantal ABU- en NBBU-leden en Servicepunt Flex. Dit overleg wordt ook wel PPS-Platform genoemd.

Tijdens dit overleg worden alle belangrijke onderwerpen besproken die de publiek private samenwerking raken tussen UWV en de uitzenders.

Wat speelt er bij UWV? Wat speelt er bij de uitzendbranche? Hoe verloopt het Speeddaten op de werkpleinen? Hoe kunnen we elkaar versterken? Welke projecten zijn interessant om breed op te pakken? Dit zijn een aantal vragen die worden besproken tijdens het landelijke overleg. Deze vraagstukken zijn ook goed om tijdens de regionale overleggen op te pakken.

Het PPS platform komt 4 x per jaar bij elkaar om over PPS te overleggen. Indien nodig vinden er daarnaast themabijeenkomsten plaats. Denk bijvoorbeeld aan jeugdwerkloosheid.

Het platform bestaat uit 15 deelnemers van 13 verschillende organisaties; ABU, NBBU, UWV, Servicepunt Flex en 9 intermediairs die landelijk opereren:

  • Adecco (ABU lid)
  • Connect (NBBU lid)
  • Flexpay (NBBU lid)
  • Manpower (ABU lid)
  • Randstad (ABU lid)
  • Start People (ABU lid)
  • Tempo-Team (ABU lid)
  • Timing (ABU lid)
  • Unique (ABU lid)