Loondispensatie

Voor gehandicapte werknemers onder de 18 jaar en werknemers met een Wajong-uitkering geldt een speciale regeling: loondispensatie. Dit betekent dat de werkgever toestemming krijgt om minder dan het minimumloon te betalen.

Kan een werknemer met een Wajong-uitkering door zijn ziekte of handicap minder aan dan uw andere werknemers? Dan mag u tijdelijk minder loon betalen aan deze werknemer. UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot minstens 75% van het minimum(jeugd)loon. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de werknemer hetzelfde kan verdienen als andere werknemers.
Deze regeling geldt ook voor werknemers jonger dan 18 jaar.

Aanvraag loondispensatie
U kunt een verzoek tot loondispensatie indienen met het formulier Aanvraag loondispensatie Wajong. Een arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt of er inderdaad sprake is van een duidelijk mindere arbeidsprestatie die verband houdt met de ziekte of handicap. Op basis van dit oordeel stelt de arbeidsdeskundige vast hoeveel loon de werkgever moet betalen.
Is het vastgestelde loon lager dan het minimumloon? Dan kan de werknemer recht hebben op een aanvullende uitkering en eventueel op een toeslag op grond van de Toeslagenwet.