U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft ingeschreven via onze website.
Niet langer geïnteresseerd? Uitschrijven. Is de inhoud niet goed leesbaar? Online bekijken
 

Hierbij de 4e nieuwsbrief van Servicepunt Flex. Hiermee houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de publiek private samenwerking.

---------------------------------------------------------------

Werk.nl

Dè site van UWV voor werkgevers en werkzoekenden. Iedereen heeft er vast al wel op gekeken. Iedereen heeft ook wel zijn of haar mening over deze site. Die geluiden waren niet altijd even positief te noemen. Toch is werk.nl sterk verbeterd. In december 2012 was er een release waarna de zoek en vindfunctie sterk is verbeterd. Als gebruiker hoef je ook geen vacature meer te plaatsen voor je CV's wilt zoeken. Kortom, werk.nl is een stuk praktischer geworden in gebruik. En ook, niet minder belangrijk, de stabiliteit van de site is het afgelopen half jaar aanzienlijk verbeterd.

Op korte termijn staat de zomerrelease 2013 op de agenda. Op dit moment worden de laatste tests uitgevoerd. Zodra die geslaagd zijn, zal de release worden uitgevoerd. Er zullen wederom een aantal praktische zaken worden aangepast. Het zoeken naar geschikte kandidaten wordt nog gemakkelijker en kan nog gedetailleerder. Zo is het straks mogelijk om te zoeken op verschillende doelgroepen (let wel, alleen die doelgroepen die vanuit politieke toestemming positief mogen worden uitgelicht) en om zoekprofielen op te slaan.

Wanneer de release is geweest. zullen wij via de gebruikelijke kanalen informatie verstrekken over de wijzigingen.

Deze wijzigingen komen mede tot stand omdat er een groep mensen regelmatig bij elkaar komt om te praten over de ontwikkelingen van werk.nl. Deze groep heet het Expertpanel. Dit panel bestaat uit UWV medewerkers die zich bezig houden met de ontwikkelingen van werk.nl èn uit werknemers van organisaties die veel werken met werk.nl (voornamelijk uitzendbranchemedewerkers). Gezamenlijk wordt besproken hoe werk.nl kan worden verbeterd en gemakkelijker kan worden in gebruik. Wil jij ook deelnemer worden van dit panel? Meld je dan aan bij Arno Frederiks van Servicepunt Flex. Hij is bereikbaar via 06-15834969 of via info@servicepuntflex.nl. De enige voorwaarde is dat je ook echt gemotiveerd bent om er over mee te denken. Jouw mening als eindgebruiker is voor de ontwikkelaars zeer van belang.

---------------------------------------------------------------

(Mobiele) arbeidsmarktinformatie

Op de site werk.nl staat veel arbeidsmarktinformatie waar je je voordeel uit kunt halen. Zo kun je zien hoeveel mensen er per direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt in jouw regio en kun je zien in welke branche dit is. Sinds april is het ook mogelijk om via een QR-code deze informatie op je smartphone te bekijken. De informatie via deze 'app' is niet zo uitgebreid als de informatie die via werk.nl wordt verstrekt. Wel is het een handige tool waarmee op je eigen locatie de lokale cijfers en indicaties worden gegeven. Dit kan handig zijn als je met een klant in gesprek bent en je wilt direct iets opzoeken.
Via bijgevoegde link kom je op de website van werk.nl en kun je de QR code scannen met je smartphone.

https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/home

---------------------------------------------------------------

Extra geld voor 55+ werkzoekenden

Werd er in maart door Staatssecretaris Klijnsma nog 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het project ontsluiting werkzoekenden, nu worden er ook vele miljoenen beschikbaar gesteld voor de doelgroep 55+. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de laatste voorbereidingen van het project 55+. Het doel van dit project is om de werkzoekenden die 55 jaar en ouder zijn extra te ondersteunen om meer kans te maken op de arbeidsmarkt. UWV zal een flinke bijdrage leveren in de ondersteuning van deze doelgroep. Zo zullen nieuwe werkzoekenden 55+ in hun eerste drie maanden van werkloosheid deel gaan nemen in een tiental netwerkbijeenkomsten die hen een zak met relevante bagage mee zal geven om de kansen op werk flink te vergroten. Dedicated personeel zal hiervoor worden ingezet door UWV.

Naast deze netwerkbijeenkomsten zal er ook een scholingsvoucher beschikbaar komen voor deze doelgroep. Met dit bedrag (onder voorbehoud € 750,00), dat aan een werkgever of een werkzoekende wordt verstrekt, kan dan een noodzakelijke scholing of training worden ingekocht die nodig is voor het verkrijgen van een baan. Deze baan moet concreet in beeld zijn.

Als derde component in dit project is genoemd de 'fee' voor 55+ werkzoekenden. Dit is een bedrag (onder voorbehoud) van € 1.000,00, dat beschikbaar wordt gesteld aan intermediairs die 55+ werkzoekenden, onder bepaalde voorwaarden, op de arbeidsmarkt weet te plaatsen. De ingangsdatum voor de fee is nu gepland per september a.s.

Over details, voorwaarden en factureringsmogelijkheden wordt nu nog druk gesproken door de projectgroep. Er zal ook nog een definitieve eindgoedkeuring moeten worden gegeven door het ministerie. Maar de verwachting is dat deze drie componenten in ieder geval zullen worden ingezet ter ondersteuning van deze doelgroep. Zoals de planning er nu voor staat, zal er in juli a.s. uitgebreide informatie worden gegeven vanuit UWV over dit project. Uiteraard zullen wij vanuit Servicepunt Flex onze media gebruiken om jullie zoveel mogelijk op de hoogte te brengen en houden hierover. Daarbij doelen wij op onze website (www.servicepuntflex.nl, onze LinkedIn groep en Twitteraccount (@servicepuntflex). Ook zullen wij de ABU en NBBU als informatiekanaal inzetten.

---------------------------------------------------------------

Speeddaten

Er wordt op dit moment veel gesproken over het speeddaten tussen UWV en uitzendbranche. De huidige arbeidsmarkt maakt dat met name het algemene speeddaten door uitzenders minder gewenst is dan het specifieke speeddaten. Een verschuiving van de ene naar de andere vorm zien wij dan ook meer en meer gebeuren in het land. Gespecialiseerde uitzendbureaus melden zich steeds vaker aan voor de specifieke speeddates. Daarentegen zien wij ook dat uitzendbureaus die zich op de gehele markt richten zich minder vaak aanmelden voor de algemene speeddates. Dit is begrijpelijk, maar wij betreuren dit wel. In veel gevallen wordt er namelijk niet of nauwelijks met UWV overlegd over de inzet van de soorten speeddates en de frequêntie. Dit is een gemiste kans. Maak je wensen als uitzender kenbaar bij de organisatie van de speeddates. Zorg dat je op één lijn komt met UWV en maak samen afspraken over hoe èn op welke manier het speeddaten in jouw regio het beste kan worden ingezet. Op deze manier zal er alleen maar een prettigere manier van samenwerking ontstaan en levert het voor alle drie de partcipirende partijen (UWV, uitzenders en werkzoekenden) meer winst op.

In het kader van het 55+ project is het speeddaten ook een uitgelezen kans om snel kennis te maken met deze doelgroep. Het is goed om hierover in contact te treden met de adviseurs om samen te brainstormen en afspraken te maken over hoe dit kan worden ingezet te zijner tijd. De adviseur kan nl. een selectie maken uit de werkzoekenden en zo de 55+ in kaart brengen. Specifieke speeddates voor 55+ (indien gewenst in diverse branches) kunnen dan worden georganiseerd om deze groep werkzoekenden en de uitzenders snel in contact te brengen met elkaar, waarna  er mogelijk ook snel bemiddeld en geplaatst kan worden. Denk hierbij ook aan het feit dat voor de 50+ werkzoekenden met een uitkering (dus ook de doelgroep 55+) de mobiliteitsbonus kan worden ingezet. Deze financiële middelen samen kan je zien als een grote stimulans om deze doelgroep alvast serieus bij jullie inleners onder de aandacht te brengen.

Het speeddate-aanmeldsysteem is gekoppeld aan de website van servicepuntflex (http://www.servicepuntflex.com/speeddate). Hier kun je in het hele land zien waar, op welk moment, voor jou interessante speeddate worden georganiseerd. Wil je graag meedoen met het speeddaten, dan kun je je aanmelden via dit systeem door op de gewenste speeddate 'te klikken'. Wil je zelf een speeddate organiseren die (nog) niet in het aanmeldsysteem staat, neem dan contact op met de UWV adviseur in jouw regio, of neem met ons contact op. Wij zorgen er dan voor dat jouw UWV adviseur met jou contact opneemt om je ideeën te bespreken.

---------------------------------------------------------------

Regionaal overleg

In steeds meer arbeidsmarktregio's wordt er regionaal overleg georganiseerd. Dit is een overlegvorm waarbij regionale uitzenders bij elkaar komen samen met de adviseurs van de UWV werkgeversservicepunten om met elkaar te spreken over het verbinden van publiek en privaat. De samenwerking staat in deze overleggen centraal. Er wordt onder andere gesproken over het speeddaten, hoe verloopt het, wat gaat goed, wat kan verbeterd worden, wensen, enz. Maar ook allerlei andere onderwerpen komen aan bod, zoals WW kennis voor intercedenten, uitgebreide informatie over de inzet van proefplaatsingen en mobiliteitsbonussen, best practises, enz.

Een mooi voorbeeld is het regionaal overleg zoals dit in Zeeland is georganiseerd. 4 a 5 keer per jaar komen de uitzenders en UWV daar bij elkaar om o.a. genoemde onderwerpen te bespreken. De saamhorigheid daar is zo groot, dat men elkaar ook motiveert om aanwezig te zijn zodat echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt genomen voor de werkzoekenden die bij UWV staan ingeschreven. Onlangs spraken deze uitzenders met UWV al de intentie uit om tijdens het volgende overleg (september/oktober a.s.) ook vanuit een samenwerkingsverband, zich in te zetten om zoveel mogelijk 55+ werkzoekenden op de arbeidsmarkt te plaatsen. Een mooi voorbeeld van hoe publiek en privaat de handen ineen kunnen slaan.

Via de volgende link kun je zien waar er een regionaal overleg gepland staat de komende tijd en waar deze overleggen inmiddels al hebben plaatsgevonden. http://www.servicepuntflex.com/regionaal-overleg-49. Staat jouw regio er niet bij en wil je toch een dergelijk overleg starten? Neem contact op met de adviseur van het werkgeversservicepunt of met ons om tot dit initieatief te komen.

---------------------------------------------------------------

Zomervakantie

Nog heel even en de zomervakantie in Nederland begint.

Aan iedereen die een vakantie heeft gepland de komende tijd; een hele fijne vakantie en geniet met volle teugen! Voor alle anderen, heel veel succes met de vervanging!

Servicepunt Flex is tijdens de zomervakantie gewoon dagelijks (ma t/m vr) bereikbaar van 08.30 uur tot 17.30 uur. Via de mai kun je ons altijd bereiken via info@servicepuntflex.nl.

 

Arno Frederiks   en   Judith Huitenga

06 - 15 83 49 69        06 - 11 04 70 92

 
 
Servicepunt Flex is een samenwerking tussen:
UWV WERKbedrijf STOOF NBBU ABU