U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft ingeschreven via onze website.
Niet langer geïnteresseerd? Uitschrijven. Is de inhoud niet goed leesbaar? Online bekijken
 

Actieplan 55+werkt hedenochtend officiëel getekend door Minister Asscher en samenwerkende partijen.

(uit het persbericht op www.uwv.nl)

UWV bindt samen met private partijen de strijd aan tegen de snel stijgende werkloosheid onder 55-plussers. Onderdeel van het Actieplan 55PlusWerkt, dat vandaag in Amsterdam is gepresenteerd, zijn een scholingsvoucher en een plaatsingsfee voor private intermediairs, zoals uitzendorganisaties, die oudere werkzoekenden naar een baan bemiddelen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor de komende twee jaar € 67 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van ouderenwerkloosheid.

UWV werkt binnen het actieplan nauw samen met sociale partners, de VNG en de re-integratie- en uitzendbranche. Vertegenwoordigers* van de uitzendbranche hebben vandaag bij de presentatie van het actieplan afgesproken 22.500 werkloze 55-plussers te plaatsen de komende twee jaar. Ze deden dit in aanwezigheid van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ‘Het is een goede zaak dat we de komende twee jaar duizenden werkloze 55-plussers aan de slag gaan helpen. We hebben de ervaring van 55-plussers hard nodig op de arbeidsmarkt, aldus Asscher.

*De volgende uitzendkoepels en –organisaties zijn betrokken bij het Actieplan 55PlusWerkt: ABU, NBBU, Randstad, Tempo Team, USG People (Start People, Unique, Secretary plus), Manpower, Adecco en Timing. 

Voor de hele tekst van het persbericht, klik hier.

Regionale Kick off

In het land zijn ter informatie in een aantal arbeidsmarktregio's zogenaamde kick off's georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werd ingegaan op het totale actieplan Ook werd uitvoerig stilgestaan bij het vraagstuk hoe uitzenders en UWV de uitvoering van het actieplan gezamenlijk oppakken. Goede ideeën zijn hierbij genoemd. 

Een aantal arbeidsmarktregio's heeft de kick off voor de nabije toekomst geagendeerd staan. Wil je zien of er in jouw buurt een kick off georganiseerd staat? Klink dan hier. Let goed op, de komende tijd zullen er nog meerdere kick off's woren gepland. Hou deze link dus goed in de gaten. 

Vooralsnog kunnen wij iedereen deze kick off's van harte aanbevelen. Uit ervaringen kunnen wij melden dat deze bijeenkomsten zeer constructief zijn en veel input opleveren voor een intensieve(re) samenwerking tussen UWV en uitzendbranche.

Plaatsingsfee en Scholingsvoucher

Een belangrijk onderdeel van het actieplan vormen de plaatsingsfee en scholingsvoucher.

Intermediairs die een werkzoekende 55-plusser naar werk bemiddelen, kunnen onder voorwaarden een plaatsingsfee aanvragen. Deze kan oplopen tot maximaal € 1.500 voor een dienstverband van een jaar of langer. Ook zijn er scholingsvouchers beschikbaar waarmee werkzoekenden of werkgevers zelf trainingen of opleidingen kunnen (mee)financieren. De vouchers worden afgegeven onder voorwaarde dat de scholing de kans op een nieuwe baan vergroot of als er een getekende arbeidsovereenkomst is.  UWV vergoedt de scholing tot een bedrag van € 750. 

Alle bijbehorende voorwaarden zijn vooralsnog terug te vinden in het artikel in de staatscourant. Klik op deze link om die te zien.

Op korte termijn zal UWV op haar eigen website, www.uwv.nl, een toolkit beschikbaar stellen, waarop alle benodigde informatie is terug te vinden, ook hoe de aanvragen voor de voucher en de fee dienen te geschieden. Zodra dit bekend is, zullen wij daarvan melding maken via ons Twitteraccount (@servicepuntflex) en via onze LinkedIngroep (Servicepunt Flex).

Ter informatie willen wij jullie nog wel meegeven dat ook uitzendorganisaties die niet zijn aangesloten bij de ABU of NBBU gebruik kunnen maken van de voucher en de fee (uiteraard met inachtneming van de geldende voorwaarden).

Vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat er nog vragen leven bij jullie. Deze kun je gerust aan ons stellen. Hiervoor kun je mailen naar info@servicepuntflex.nl of bellen met ons. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 06 - 15 83 49 69 (Arno Frederiks) en 06 - 11 04 70 92 (Judith Huitenga). Wij zullen je vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden. 

Wij ondersteunen de betrokken partijen zoveel mogelijk om dit actieplan 55pluswerkt tot een zo'n groot succes te maken!   

Met vriendelijke groet.  

Servicepunt Flex 

Arno Frederiks en Judith Huitenga

 

 
 
Servicepunt Flex is een samenwerking tussen:
UWV STOOF NBBU ABU