U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft ingeschreven via onze website.
Niet langer geïnteresseerd? Uitschrijven. Is de inhoud niet goed leesbaar? Online bekijken
 

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van Servicepunt Flex met daarin de laatste relevante ontwikkelingen op het gebied van de publiek private samenwerking tussen UWV en de uitzendbranche.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WW signalen

Jullie hebben er allemaal vast al van gehoord of er zelfs in de praktijk mee te maken gehad; de gevolgen van de nieuwe WW regels die per 1 juli 2015 zijn ingegaan.

Omdat werken via de uitzendbranche in veel gevallen tot gevolg heeft dat er na een tijdelijk gewerkte periode weer WW wordt aangevraagd en zowel de werkzoekenden als de uitzendmedewerkers niet goed weten welke gevolgen dat precies heeft voor de opvolgende of te heropenen WW uitkering, wordt er regelmatiger 'nee' gezegd op een baanaanbod.

Daarnaast is het zo dat er per 1 juli 2015 geen uren meer worden verrekend bij het werken tijdens de WW periode (dit geldt uiteraard alleen voor nieuwe WW uitkeringen die op of na 1 juli 2015 zijn ingegaan). De WW keert nu per maand uit en de inkomsten via een uitzendorganisatie geschieden vaak per week of per 4 weken. Hoe dit op te geven levert ook de nodige problematiek op voor zowel de uitzendkracht (die dus werkt naast de WW) en de uitzendorganisatie die de uitzendkracht hier vaak nog wel de helpende hand toesteekt.

Minister Asscher heeft inmiddels aangekondigd dat deze nieuwe WW regels zullen worden aangepast. Per wanneer en of het met terugwerkende kracht zal geschieden is op dit moment nog niet bekend, maar zodra hier nieuws over is, zullen wij dit via de welbekende (social) media kanalen laten weten.

Wil je hierover meer lezen, dan kan dit via deze link.

Ondanks de onduidelijkheden krijgen wij regelmatig vragen binnen over de WW regels. Het is niet altijd mogelijk deze vragen goed te kunnen beantwoorden. Dit neemt niet weg dat jullie ze wel kunnen blijven stellen aan ons. We hebben binnen UWV een breed netwerk, dus we leggen de vragen zeker aan dit netwerk voor wanneer we het antwoord onverhoopt zelf niet weten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per 1 april ingang nieuwe brug-WW

De brug-WW, zonder sectorplan, is één van de nieuwe maatregelen die UWV uitvoert vanaf 1 april 2016. De regeling maakt het mogelijk om al deels te gaan werken voor de nieuwe werkgever en deels de noodzakelijke (om)scholing te volgen vanuit de WW.

Wat is de brug-WW?

De brug-WW biedt extra ondersteuning bij transities naar nieuw werk waarbij substantiële om- of bijscholing nodig is. De werknemer treedt alvast parttime in dienst bij de nieuwe werkgever. Voor die uren dat scholing nodig is, kan de werknemer een opleiding volgen met behoud van uitkering.

De brug-WW kon tot op heden worden ingezet als dit was ingebed in een sectorplan. De rol voor UWV was hierin beperkt tot het informeren van werkgevers over de brug-WW en het centraal afhandelen van verzoeken voor vrijstelling van de sollicitatieplicht wanneer er sprake was van brug-WW.

Het ministerie van SZW heeft budget beschikbaar gesteld voor inzet van de brug-WW zonder sectorplan. Aan de toepassing van deze maatregel zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

  • Er is een dienstverband van minimaal 8 uur bij de nieuwe werkgever
  • De werkgever biedt een baangarantie van ten minste 6 maanden na afloop van de scholing, voor de uren die hij al in dienst was, plus de uren van de scholing.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De nieuwe website van STOOF

STOOF, het opleidings- en ontwikkelingsfonds van de uitzendbranche, heeft een nieuwe website. De vernieuwing maakt de site een stuk overzichtelijker en gebruiksvriendelijker. Wij adviseren je een kijkje te nemen op de site, om te zien wat STOOF allemaal kan betekenen voor de medewerkers binnen de uitzendbranche.

Enkele items willen we graag benadrukken:

  • Er is een opleidingenportal, waarin kan worden gezocht naar passende en geschikte opleidingen en de bijbehorende scholingsorganisaties die deze opleidingen verzorgen. Handig om mee te geven aan de (aanstaande) uitzendkrachten;
  • Het dienstenpallet van STOOF wordt ook op de site genoemd. Een uitgebreid keuzemenu met alle soorten workshops en diensten die kunnen worden geleverd door STOOF;
  • De scholingsvouchers; met name zeer interessant voor ex-uitzendkrachten die WW hebben en weer als uitzendkracht aan de slag willen. De voorwaarden voor deze groep is dat ze op zoek zijn naar werk, en in de afgelopen 3 maanden minimaal 32 uur werkzaam zijn geweest in fase A/1-2 en dat ze niet hoger zijn geschoold dan MBO 4 niveau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitzendbranche: sterke groei van uitzendwerk in de eerste weken van 2016

De werkgelegenheid voor uitzendkrachten is in het begin van 2016 flink toegenomen. Dat heeft de brancheorganisatie van uitzendbedrijven ABU bekendgemaakt. Het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren is in de eerste vier weken van het jaar met 15% toegenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 16%. Lees hier verder over de groeiontwikkelingen.

En daarnaast heeft de ABU vandaag de marktontwikkelingen van periode 2 uitgebracht (week 5-8) waarin eveneens een groei in het aantal uitzenduren en omzet is te lezen. Zie deze link voor de complete publicatie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacy: welke consequenties hebben de aangescherpte regels voor intermediairs? En dus ook voor de publiek private samenwerking.

Per 1 januari dit jaar zijn de privacyregels nog strenger geworden. Wie deze nieuwe regels niet goed toepast, maakt kans op hoge boetes. Kennis van de regels is daarom van groot belang. De NBBU en ABU hebben voor hun leden hierover voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. De eerste twee zijn inmiddels geweest, en vanwege het animo hiervoor is de verwachting dat er nieuwe bijeenkomsten worden ingepland. Heb je interesse om hierbij aanwezig te zijn? Houd dan de website van de ABU en NBBU in de gaten.

Als uitzendonderneming wordt er veel met persoonsgegevens gewerkt, daarom is het belangrijk dat dit zorgvuldig en volgens de wet- en regelgeving gebeurt. Zeker als die wet- en regelgeving alleen maar veeleisender wordt. Denk aan het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst worden de leden geïnformeerd over de nieuwe regels en hoe daarmee in de dagelijkse praktijk om te gaan. Ook wordt er benoemd hoe een goed privacybeleid gevoerd kan voeren en wordt veel aandacht besteed aan praktijksituaties. Kortom, deze bijeenkomst is onmisbaar voor iedere uitzender, maar misschien ook voor jou als adviseur.

Als uitzendonderneming ben je verantwoordelijk voor correcte verwerking van persoonsgegevens van uitzendkrachten. De privacyregels worden steeds strenger en zijn momenteel sterk in beweging (nationaal en Europees). Datalekken moeten bijvoorbeeld sinds 1 januari 2016 direct gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College bescherming persoonsgegevens). Ook kan deze toezichthouder tegenwoordig hoge boetes opleggen als de privacyregels niet goed zijn nageleefd.

Meer informatie is terug te vinden op de website van de NBBU. Hier wordt voor leden ook een toereiking gedaan in de vorm van een handreiking privacy, in de vorm van do's and dont's.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overgangsrecht AOW-plus fase NBBU cao

Per 1 juli 2016 vervalt de AOW-plus fase. Dit betekent dat voor AOW-gerechtigden het (reguliere) fasensysteem gaat gelden en de rechtspositie daardoor per 1 juli moet worden ingepast in het (reguliere) fasensysteem. Per situatie en afhankelijk van in welk deel van de AOW-plus fase de AOW-gerechtigde per 1 juli zit, moet worden bekeken waar de AOW-gerechtigde in het fasensysteem terechtkomt. Op de website van de NBBU worden aan de hand van een aantal praktijkcases omschreven wat deze wijzigingen in de uitvoering nu betekent. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certificeringstraject adviseurs werkgeversdiensten UWV en gemeenten

Afgelopen 15 maart vond in Ede de eerste dag plaats van een driedaags certificeringstraject voor een (nog) betere publiek private samenwerking. Het initiatief voor dit traject komt van UWV. Servicepunt Flex werkt hier met een aantal (externe) partijen aan mee. Het gaat tenslotte om de verbetering van de PPS. 75 adviseurs van zowel gemeenten als UWV uit 35 arbeidsmarktregio's waren tijdens de eerste dag aanwezig. Lees op deze pagina meer over de inhoud en het vervolg van dit traject.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gezocht: best practices (voor in Flexmarkt)

Flexmarkt is een vakblad voor intermediairs. Dit jaar zal Servicepunt Flex is samenwerking met de afdeling Communicatie van UWV en Flexmarkt aandacht besteden aan best practices die betrekking hebben op de publiek private samenwerking. Heb je een mooi verhaal beschikbaar, meld dit dan bij Servicepunt Flex. Dan zullen we de mogelijkheden bespreken om het artikel te plaatsen in Flexmarkt. Wie weet ligt jouw samenwerkingsvorm dan straks bij veel intermediairs in de brievenbus.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pagina Arbeidsmarktinformatie vernieuwd

Onlangs is de pagina met arbeidsmarktinformatie op onze website vernieuwd. Dat wil zeggen dat deze is aangevuld met zéér relevante en nuttige informatie die je in je dagelijks werk kunt gebruiken. Uiteraard is de beschikbare informatie zoveel mogelijk toegespitst op de publiek private samenwerking.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan eens een kijkje op deze pagina en doe er je voordeel mee. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsflits Arbeidsmarktinformatie februari beschikbaar

De meest recente arbeidsmarktontwikkelingen zijn onlangs gepubliceerd op werk.nl. Wat kun je hier zoal in vinden:

Meer lopende WW uitkeringen door een forse toename vanuit het grootwinkelbedrijf, er is een hoog WW precentage onder personen zonder startkwalificatie en ouderen, er is bijna overal sprake van een ruime arbeidsmakrt en er zijn minder ingediende en verleende ontslagvergunningen dan vorig jaar in deze periode. Meer achtergrondinformatie vind je in de complete beschrijving.

Regionale beschrijvingen kun je ook vinden op de pagina van werk.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag & Antwoord

In het eerste onderwerp van deze nieuwsbrief gaat het over de nieuwe WW regels. Hierover komen veel vragen bij ons binnen. Kandidaten die vanuit een WW situatie zijn gaan werken, moeten nu onverwijld elke maand opgave doen van de verdiensten. Deze worden dan door de WW (deels) in mindering gebracht op de WW. Het is goed te lezen dat er veel uitzendorganisaties zijn die de betreffende medewerkers ondersteunen bij het invullen van deze inkomstenformulieren.

Een vraag die ons onlangs hierover bereikte is de volgende:

"Helaas hebben wij een uitzendkracht moeten ontslaan vanwege het beëindigen van de werkzaamheden. De uitbetaling van opgebouwde reserveringen en vakantiegelden zijn keurig op het WW inkomstenformulier opgegeven. Deze heeft de WW in mindering gebracht op de uitkering van de betreffende persoon. Is dit juist?"

Het antwoord op deze vraag is de volgende:

"Het is niet juist dat de WW deze inkomsten heeft verrekend met de uitkering van de betreffende persoon. Dit zijn inkomsten die behoren bij het dienstverband waaruit de werkloosheid is ontstaan. Dit betekent dat deze inkomsten niet mogen worden verrekend met de WW uitkering."

Daarbij nog de volgende opmerking dat het dus zelfs kan betekenen dat de betreffende WW uitkering hoger zou kunnen uitvallen, omdat deze inkomsten behoren bij het dienstverband van waaruit de WW uitkering is ontstaan. Aangezien een dergelijke nabetaling ook tot het SV loon behoort én de WW uitkering wordt gebaseerd op het SV loon, is het zinvol om in dergelijke situaties de betreffende (ex) werknemer hierop te wijzen. Mogelijk kan hij/zij hierdoor aanspraak maken op een hoger WW dagloon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servicepunt Flex niet bereikbaar ivm Pasen

I.v.m. de Pasen is Servicepunt Flex niet bereikbaar op vrijdag 25 maart en maandag 28 maart. Vanaf dinsdag 29 maart staan wij iedereen weer graag te woord.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wil jij de nieuwsbrief van Servicepunt Flex ontvangen en heb jij je hier nog niet voor aangemeld, doe dit dan via deze link. Uiteraard geldt dit ook voor een collega van je waarvan je denkt dat deze nieuwsbrief voor hem/haar interessant kan zijn. Dat kunnen ook collega's zijn van de gemeente.

 
 
Servicepunt Flex is een samenwerking tussen:
UWV STOOF NBBU ABU