Aanpassingen premiekortingen per 1-1-2016

Publicatiedatum: 23 december 2015 - 10:59

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met het nieuwe belastingplan, zullen er per 1-1-2016 wijzigingen plaatsvinden in de premiekortingen.

Welke premiekortingen worden er per 1-1-2016 aangepast en wat betekent dit concreet voor de uitzendbranche?

Per 1-1-2016 wordt de premiekorting voor arbeidsgehandicapte werknemers aangepast voor de doelgroep Banenafspraak. De premiekorting voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden (56plus) verandert niet evenals de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers (WIA/WAO).

De premiekorting jongere werknemers is per 1-1-2016 gestopt voor nieuwe werknemers.

Tot 1-1-2016 gelden de volgende premiekortingen voor arbeidsgehandicapte werknemers:

Bij het in dienst nemen van een werknemer met een beperking geldt een premiekorting van € 7.000 per jaar op basis van een 36-urige werkweek. Werkt de werknemer minder, dan moet de premiekorting evenredig worden aangepast. Gaat het om een werknemer met een Wajong met loondispensatie, dan bedraagt de premiekorting max. € 3.500 per jaar. Deze korting geldt voor de duur van het dienstverband met een maximum van 3 jaar.

Per 1-1-2016 wordt de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers voor de gehele doelgroep Banenafspraak geharmoniseerd en vastgesteld op maximaal € 2.000 per jaar bij een 36-urige werkweek voor maximaal 3 jaar. Dit zijn:

  • werknemers die door de gemeente moeten worden ondersteund bij het vinden van werk, die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en opgenomen zijn in het doelgroepregister;
  • werknemers met een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekende) of ID-baan (In- en doorstroombaan);
  • werknemers met een Wet Wajong-uitkering en arbeidsvermogen;
  • werknemers met een WSW-indicatie.

(Voor de laatste 2 groepen werknemers gold al recht op de premiekorting.)

Voor de gewijzigde premiekorting voor de doelgroep Banenafspraak geldt geen overgangsrecht. Ook voor bestaande werknemers met bijvoorbeeld een Wajong-status die al in dienst zijn, gaat de premiekorting per 1-1-2016 omlaag naar maximaal € 2.000 per jaar.

Per 1-1-2016 is het wel mogelijk om de hoge premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers of oudere werknemers van maximaal € 7.000 te combineren met de loonkostensubsidie van de gemeente op grond van de Participatiewet voor werknemers die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, maar die niet opgenomen zijn in het doelgroepregister.

Rekenvoorbeeld:

Concreet betekent dit het volgende wanneer een intermediair de premiekorting heeft verwerkt in het tarief:

In geval van een werknemer waar loondispensatie voor geldt, kan de intermediair tot 1-1-2016 een bedrag van € 1,87 per uur in mindering brengen op het tarief (€ 3.500 / 52 weken / 36 uur) als zij het volledige voordeel aan de inlener willen geven. Als er geen loondispensatie werd toegepast, kan een bedrag van € 3,74 per uur (€ 7.000 / 52 weken / 36 uur) in mindering worden gebracht op het tarief.

Vanaf 1-1-2016 is de premiekorting arbeidsgehandicapten maximaal € 2.000 per jaar voor de doelgroep Banenafspraak en kan de intermediair maximaal € 1,07 per uur in mindering brengen. (€ 2.000 / 52 weken / 36 uur). Bij een 40 urige werkweek geldt € 2.000 / 52 weken / 40 = € 0,96 per uur.