Bijeenkomst Taal op de werkvloer voor uitzenders

Publicatiedatum: 21 september 2018 - 10:35

Meer dan 700.000 werknemers hebben moeite met
lezen, schrijven, computeren en communiceren in het
Nederlands. Het is voor medewerkers lastig om zich
verder te ontwikkelen als zij de taal niet goed
beheersen. Daarnaast kan lage taalvaardigheid zorgen
voor een hoger ziekteverzuim, lagere productiviteit en
veiligheidsproblemen.

Als uitzendbureau kun je bijdragen aan een betere taalvaardigheid van
werknemers door taal op de werkvloer bespreekbaar te maken en werknemers
te scholen. UWV, Stoof, LeerkWerkLoket Fryslân en Stichting Lezen en Schrijven
bieden een gevarieerd programma voor managers en intercedenten om in te
zetten op Taal op de werkvloer. Laat taal geen belemmering zijn! Doe mee en
haal het beste uit je medewerkers.

Programma voor 9 oktober a.s.:
14:30 uur Inloop
15:00 uur Opening en welkom
15:10 uur Voorstelling ‘’Heldere taal’’
16:00 uur Presentatie onderzoek ‘’Sorry ik ben mijn bril vergeten’’, Een onderzoek naar de rol van uitzendbureaus  in Friesland bij laaggeletterde uitzendkrachten
16:15 uur Presentatie UWV over aanpak van laaggeletterdheid
16:25 uur Presentatie ‘’Wat wil jij leren’’
16:35 uur Afsluiting ‘’Tem de tekens’’
16:45 uur Drankje

Aanmelding
Belangstelling? Meld je aan voor vrijdag 5 oktober via hanane.ikiri@uwv.nl .
Meld je tijdig aan. Vol = vol.

Locatie:

Van der Valk Hotels (Anker en Anker zaal)
Lynbaan 35
Leeuwarden