Eerste stap naar nauwere samenwerking met de uitzendbranche

Publicatiedatum: 1 april 2016 - 13:03

Op 15 maart vond in de mooie ambiance van de raadzaal in Ede de eerste dag plaats van het driedaags certificeringstraject voor publiek private samenwerking. Ruim 70 deelnemers van UWV en gemeenten uit het hele land kwamen hiervoor samen.

Doel certificeringstraject
Het doel van dit certificeringstraject is om te komen tot minimaal één aanspreekpunt voor de uitzendbranche per arbeidsmarktregio. Deze adviseurs fungeren als verlengstuk van Servicepunt Flex in de regio’s, beschikken over dezelfde kennis over- en spreken dezelfde taal als de uitzendbranche om zo een optimale samenwerking met de uitzendbranche te kunnen neerzetten.

Na een warm welkom gingen de deelnemers uiteen in groepen om te luisteren naar de accountmanagers van Adecco, In Person, Manpower, Randstad en Tempo-Team. Zij vertelden hoe zij de (lokale) arbeidsmarkt bewerken om vervolgens met de deelnemers in gesprek te gaan over hun gedachten bij dit onderwerp. Het werd een interactief onderdeel waarbij er over en weer nuttige tips werden gegeven.

Vervolgens vertelde Michel van Smoorenburg van arbeidsmarktinformatie over de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Er werden onder andere diverse stellingen geponeerd en vragen aan de deelnemers gesteld die ze met behulp van de app op de smartphone konden beantwoorden. Dit leverde goede discussies op en het gaf inzicht in het kennisniveau van de deelnemers.

Na de lunch werden de deelnemers meegenomen door medewerkers van de ABU en NBBU die hen introduceerden in de opbouw van de uitzendwereld, de bijbehorende cao’s en allerlei scholingsmogelijkheden die door Stoof (Stichting opleiding en ontwikkeling Flexbranche) beschikbaar worden gesteld (onder andere de scholingsvoucher voor ex-uitzendkrachten).

UWV Tigers inspireren, deelnemers bedenken 20 ideeën

Uiteindelijk namen de UWV Tigers het stokje over om de aanwezigen te laten weten hoe het menselijk brein werkt en hoe ze dit kunnen gebruiken om tot ideeën te komen. De UWV Tigers zijn collega’s binnen UWV die naast hun eigen werk met groepjes werken om op innovatieve wijze ideeën tot stand te laten komen. Vervolgens wordt gekeken hoe deze ideeën kunnen worden uitgewerkt tot realiseerbare plannen. Tijdens de middag in Ede was de opdracht om ideeën te bedenken om meer uit de samenwerking tussen UWV, gemeenten en uitzendbranche te halen. Dit gebeurde in carrouselvorm door 10 groepen, waardoor er binnen een uur 20 ideeën werden gelanceerd waarna de beste ideeën werden gepitcht.

Het vervolg
Deze ideeën zijn inmiddels voorgelegd aan alle deelnemers. Zij konden respectievelijk 3, 2 en 1 punt(en) geven aan die ideeën die zij het beste vonden. De 3 ideeën met de meeste punten worden door alle deelnemers persoonlijk voorgelegd aan een uitzendorganisatie waar de deelnemers gedurende de komende weken langs zullen gaan. Hiervoor kiezen ze zelf een datum en uitzendbureau.

De uitwerkingen van deze toetsing wordt verzameld en vormt de input voor een tweede sessie met de UWV Tigers. Deze is op 21 april a.s. in Apeldoorn. Met een kleine groep van 8 tot 12 deelnemers, vrijwillig aangemeld vanuit alle deelnemers, worden dan de ideeën, met de feedback vanuit de uitzendorganisaties, besproken. Het doel is om dan deze 3 ideeën om te buigen tot specifieke plannen.

Uiteindelijk komen deze plannen terug tijdens dag 3 op 1 juni a.s. op het hoofdkantoor van UWV. De plannen (om de publiek private samenwerking te verbeteren) worden dan gepresenteerd aan alle aanwezige deelnemers en aan Tof Thissen die deze bijeenkomst zal opluisteren. Die bijeenkomst zal worden afgesloten met het uitreiken van het PPS-certificaat aan alle deelnemers.

Reacties van deelnemers
Het was een goede informatieve, inspirerende dag voor de deelnemers en de organisatie die door de deelnemers als uitstekend werd beoordeeld. Daarnaast werden een aantal reacties gegeven door de deelnemers via de app:
“Informatief, samenwerken, pps, nieuwe mensen samen met gemeente”
“Nuttig, verrassend en ontzettend leuk”
“Interessant en dit smaakt naar meer”
“Zinvolle en energieke dag”

De organisatie (Michael Ardon, landelijk adviseur werkgeversdienstverlening van UWV en Servicepunt Flex) zijn enthousiast over dit traject en de manier waarop het is opgezet. De hoge waardering door de deelnemers geeft veel energie om het traject verder uit te voeren.

Meer weten over dit certificeringstraject? Neem contact op met Servicepunt Flex via Patricia Zwaagman 06 – 11 04 70 92 of Arno Frederiks 06 – 15 83 49 69