Human Skills: steeds belangrijker, maar nog onontwikkeld

Publicatiedatum: 5 mei 2017 - 06:21

Op 1 mei presenteerde STOOF de onderzoeksresultaten over human skills. Hiervoor zijn uitzendbureaus en inlenende organisaties benaderd.

Uit het onderzoek blijkt dat zowel uitzendbureaus als inlenende bedrijven groot belang hechten aan human skills, maar dat het nog te weinig wordt onderzocht, vastgelegd en ontwikkeld. Het vastleggen biedt mogelijkheden om de dienstverlening van uitzendbureaus te vergroten.

Hunman skills zijn volgens de uitzendbureaus en de inleners doorslaggevend voor zowel hoogopgeleiden als laagopgeleiden. Opvallend daarentegen is dat uitzendbureaus en inleners human skills voor doelgroepen zoals arbeidsgehandicapten, ouderen en migranten minder belangrijk vinden.

Een groot deel van de uitzendbureaus en inlenende bedrijven zien positieve effecten voor de uitzendkrachten door human skills vast te leggen. Het vergroot hun arbeidsmarktkansen, de inzicht in eigen mogelijkheden en het draagt bij aan hun eigen ontwikkeling.

Deze en nog meer conclusief zijn terug te vinden op de website van STOOF. Daar is ook het volledige rapport terug te vinden en te downloaden.