Kort verslag kennisdag publiek private samenwerking Ede 27 juni 2017

Publicatiedatum: 14 juli 2017 - 10:40

Op 27 juni 2017 vond in Ede een kennisdag plaats over Publiek Private Samenwerking. Het doel van de dag was kennismaken, kennis delen en met elkaar in gesprek over Publiek Private Samenwerking (PPS).

Er waren deze dag  80 personen bij elkaar met verschillende achtergronden. De grootste afvaardiging kwam van UWV en betrof de adviseurs werkgeversdiensten die de uitzendbranche in hun portefeuille hebben.

Daarnaast waren er medewerkers van diverse uitzendbureaus, ABU, NBBU, STOOF en één vertegenwoordiger vanuit een gemeente aanwezig.

De dagvoorzitter, Richard Engelfriet, opende om 10 uur het programma met een korte inleiding. Hij vroeg aan de aanwezigen een plek te kiezen in de zaal om aan te geven hoe de PPS ervaren werd. Links was “in de kinderschoenen” en rechts was “het gaat supergoed”. Velen stonden rechts van het midden met daarbij de algemene deler dat ze vinden dat het al goed gaat, maar dat er nog veel te winnen is.

Vervolgens werd alvast de nieuwe medewerker van Servicepunt Flex. Haar naam: Jikke Nagelsmit. Jikke werkt nu nog voor Tempo-Team, maar zij komt het Servicepunt per 1 augustus versterken. Jikke zal zich op een later moment nader voorstellen aan iedereen.

Hierna kwamen diverse sprekers aan bod. Betsie Gerrits, hoofd Werkgeverdienstverlening UWV Werkbedrijf, de directeuren van de ABU, NBBU en STOOF, Karsten Bulling, landelijk adviseur werkgeversdiensten, Chantal Huinder van STOOF en Femke Kooijman (ABU) en Vishally Soemai (NBBU). Deze sprekers benoemden allemaal de noodzaak van publiek private samenwerking. Dat het van belang is dat UWV en uitzendbranche beter moeten samenwerken om werkzoekenden die nu nog langs de zijlijn staan ook op de arbeidsmarkt te kunnen plaatsen. Hiervoor moet de samenwerking anders, beter, intensiever en persoonlijker. Er moet meer aanbodgericht worden gewerkt. Daarbij is het ook belangrijk dat scholing wordt ingezet om de werkzoekenden meer aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt waardoor de kansen op werk vergroten.

Er moet één loket komen tussen UWV, gemeenten en uitzendbranche, met één set regels en één budget. Daarnaast werd aan de aanwezige adviseurs een huiswerkopdracht gegeven om drie voorwaarden te noemen waaraan een uitzendbureau moet voldoen om goed mee te kunnen samenwerken, maar ook drie voorwaarden waaraan een adviseur moet voldoen om de samenwerking met uitzenders te verbeteren/optimaliseren. Deze vragen worden ook aan de leden van de ABU en de NBBU gevraagd.

Er werden tijdens deze interactieve dag ook drie goede best practises van PPS gepresenteerd.

  1. Futureproof; een samenwerking tussen Manpower en Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant, waarbij de UWV adviseur sinds 2014 één dagdeel per week inhouse bij Manpower aan het werk gaat om snel te kunnen schakelen. Per jaar worden er door deze werkwijze gemiddeld 150 mensen aan een baan geholpen. Inmiddels is Futureproof al ingevoerd in 13 regio’s en is het dus een groot succes. Wel is het afhankelijk van de sector of samenwerking in deze vorm mogelijk;
  2. Netwerkplein in Friesland; een nieuwe naam voor het speeddaten aldaar. Een event waarbij 35-40 uitzendbureaus aanwezig zijn op een externe locatie. Ook het leerwerkloket en de werkzoekenden-dienstverlening zijn aanwezig om meteen allerlei relevante vragen van werkzoekenden te beantwoorden. De hoge opkomst van werkzoekenden komt door het feit dat het geen verplicht karakter heeft, omdat het op een externe locatie wordt georganiseerd en omdat de uitnodigingen en herinneringen ouderwets per post worden verstuurd;
  3. PPS overleg en PPS werving voor de callcenterbranche in regio Zuid-Limburg; een kwartaaloverleg tussen UWV en diverse vaste uitzendbureaus om lokale arbeidsmarktproblematiek te bespreken en samen op te lossen. Bedoeld om van en met elkaar te leren. 

    De werving wordt ook per kwartaal besproken. Kandidaten worden uitgenodigd vanuit de opdrachtgevers. Zij kunnen deze bedrijven bezoeken en krijgen daar een rondleiding. Dit verandert het beeld van de branche met als gevolg dat het meer plaatsingen oplevert.

De dag leverde veel positiviteit op. De bijeenkomst werd beoordeeld met een 7,9, waarbij de best practises als hoogtepunt uit de bus kwamen. Men noemde het een “inspirerende dag”. De aanwezigen willen minimaal één zo’n kennisdag per jaar. De organisatie is erg tevreden en heeft voor de aanwezigen en andere relevante contacten een uitgebreid kennisverslag samengesteld.

Heb jij interesse in dit uitgebreide verslag? Mail dan aan servicepuntflex@uwv.nl en het wordt je toegezonden.