Loonkostenvoordelen per 2018. Meer nieuws bekend.

Publicatiedatum: 16 augustus 2017 - 11:51

Zoals misschien al bekend, zal per 2018 het loonkostenvoordeel zijn intrede doen en komen in plaats van de nu nog bestaande premiekortingen.

De belastingdienst heeft onlangs in de nieuwsbrief loonheffingen veel uitleg gegeven hierover.

Zo komen er vier loonkostenvoordelen:

  • LKV oudere werknemer
  • LKV arbeidsgehandicapte werknemer
  • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Nieuw is de jeugd - LIV. Dit is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). 

Wat dit allemaal betekent en hoe het allemaal werkt, leest u in de laatste nieuwsbrief van de Belastingdienst.