Nieuwe dagloonregels WW per 1 december 2016

Publicatiedatum: 3 november 2016 - 12:00

Per 1 december verandert de berekening van het WW-dagloon voor de categorie flexwerkers, starters, herintreders en voor de categorie WW-ers die voorafgaand aan hun WW-uitkering minder loon kregen door ziekte. Deze groep klanten krijgt mogelijk op basis van de dagloonberekening een hoger dagloon (en dus een hogere WW-uitkering) dan met de huidige dagloonregels het geval is.

Wat houden de nieuwe dagloonregels precies in?
Het dagloon bepaalt de hoogte van de WW-uitkering. Voor het berekenen van het dagloon kijkt UWV naar het sv-loon dat de klant verdiende in het jaar voordat hij werkloos werd. Het sv-loon (sociale verzekeringsloon) is het loon waarover de klant belastingen en sociale premies heeft betaald. Op dit moment deelt UWV het totale sv-loon nog door 261 (het gemiddeld aantal werkdagen per jaar), ook als de klant in sommige maanden geen loon ontving. Voor nieuwe uitkeringen vanaf 1 december 2016 telt UWV alleen maanden waarin de klant loon ontving mee voor de berekening van het dagloon. Dit kan mogelijk dus een hoger dagloon tot gevolg hebben.

Tegemoetkoming voor WW-klanten met een lager dagloon
De klanten die in de periode van 1 juli 2015 tot 1 december 2016 een lager dagloon hebben ontvangen dan volgens de nieuwe regels het geval zou zijn, krijgen een eenmalige tegemoetkoming. UWV betaalt deze vanaf 1 april 2017. Het gaat om naar schatting 130.000 klanten die uiteindelijk een tegemoetkoming ontvangen.