Nieuwe folder financiële voordelen voor werkgevers van UWV is uit!

Publicatiedatum: 21 maart 2013 - 14:21

Als je als uitzendorganisatie een oudere werknemer, langdurig werkloze of een werknemer met een beperking in dienst neemt, zijn er financiële voordelen mogelijk.
Hiervoor is nu één nieuwe folder beschikbaar die ingaat op alle voordelen.
Download deze folder nu via bijgevoegde link.

https://www.werk.nl/pucs/groups/public/documents/document/ptl1724542.pdf

Wil je daarna uitrekenen wat precies de voordelen zijn in een specifiek situatie?
Kijk dan op www.subsidiecalculator.nl.