Nieuwe subsidieregeling; ontwikkeladvies voor 45 plussers

Publicatiedatum: 19 december 2017 - 12:05

Op 5 december 2017 is een nieuwe subsidieregeling in werking getreden, genaamd Ontwikkeladvies. Het Ontwikkeladvies is een subsidieregeling lopend tot 1 juli 2019 voor werkenden van 45 jaar en ouder in specifieke beroepsgroepen. Ruim 25.000 werkenden kunnen zich aanmelden voor dit Ontwikkeladvies, waarmee ze een beeld van hun situatie op de arbeidsmarkt krijgen. Ontwikkeladvies is een product van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Agentschap SZW. Loopbaanadviseurs kunnen een subsidiebedrag van € 600,- aanvragen.

Tijdig en bewust werken aan veranderend arbeidsmarktperspectief

Het vorige kabinet heeft samen met sociale partners verenigd in de Stichting van de Arbeid het actieplan ”Perspectief voor vijftigplussers” opgesteld. Dit actieplan is opgezet om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te verbeteren. Door te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan, ze wendbaarder te maken op de arbeidsmarkt en werkgevers minder terughoudend te laten zijn bij het aannemen. De tijdelijke subsidieregeling Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers is onderdeel van dit actieplan en start op 45-jarige leeftijd, zodat bewustwording tijdig kan starten.

Ontwikkeladvies

De subsidie is bedoeld om ontwikkeltrajecten te financieren voor werkende vijfenveertigplussers in specifieke beroepsgroepen. Het doel van het Ontwikkeladvies is om werkenden bewust na te laten denken over hun werktoekomst, zodat de regie op de persoonlijke loopbaan toeneemt en er tijdig actie genomen kan worden om zich te ontwikkelen of een loopbaanswitch te maken.

Training Ontwikkeladvies leidinggevenden

Er is ook de mogelijkheid om leidinggevenden een training Ontwikkeladvies te geven, zodat leidinggevenden adequaat leren omgaan met en inspelen op (de uitkomsten van) het Ontwikkeladvies.

Beperkt aantal beroepsgroepen

Het actieplan heeft een beperkte looptijd. Om het Ontwikkeladvies zo gericht en effectief mogelijk in te zetten, is gekozen om de subsidieregeling uit te proberen in een beperkt aantal beroepsgroepen en te evalueren voor toekomstige beleidsdoeleinden. Hier is € 20 miljoen voor beschikbaar.

De volgende beroepsgroepen/sectoren zijn vooralsnog geselecteerd.

-       administratief/secretarieel werkenden en (management)assistants;

-       werkenden in de catering;

-       verkoopmedewerkers en werkenden logistieke centra in de detailhandel;

-       ambulancepersoneel, inclusief meldkamerpersoneel t.b.v. ambulancedienst;

-       buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s), toezichthouders en handhavers;

-       gemeenteambtenaren werkend in de domeinen Burger- en Publiekszaken;

-       werkenden in de schoonmaak.

De publicatie in de Staatscourant vindt u hier.