Opzetten klankbordgroep MKB-uitzenders door STOOF

Publicatiedatum: 17 maart 2017 - 15:14

STOOF wil graag een klankbordgroep van mkb-uitzenders bij elkaar brengen. De klankbordgroep is bedoeld voor organisaties die 'opleiden en ontwikkelen van uitzendkrachten' en duurzame inzetbaarheid hoog in het vaandel hebben staan, maar niet over de menskracht of het distributienetwerk beschikken om aan te kunnen sluiten bij (vaak) landelijke projecten van STOOF.

STOOF wil de drempel voor deze organisaties verlagen, opdat zij eveneens gebruik kunnen maken van alle diensten/middelen en zich gehoord voelen over hun specifieke scholingsbehoefte. De klankbordgroep zal maximaal eens per kwartaal van gedachten wisselen (haal- en brengplicht).

Heeft u interesse in deelname, stuur dan een mail naar info@stoof-online.nl met uw contactgegevens.