Overgangsregeling van toepassing bij premiekorting voor ouderen

Publicatiedatum: 29 januari 2015 - 09:23

Per 1 januari 2015 is de leeftijd voor het toepassen van de premiekorting voor ouderen verhoogd van 50 naar 56 jaar.

Er is echter een overgangsregeling waardoor het toepassen van premiekorting voor 50 plussers die op of na 1 januari 2015 nog geen 56 jaar zijn mogelijk is. Hiervoor geldt de volgende stelregel:

De situatie die werd toegepast op 31 december 2014 is hiervoor bepalend.

Dit betekent concreet dat als er op 31 december 2014 premiekorting werd toegepast, dit ook na 1 januari 2015 mag worden toegepast. We lichten dit toe aan de hand van enkele voorbeelden.

  • Op 1 juli 2014 komt de werknemer in dienst. Hij is op dat moment 50plus. De premiekorting werd toegepast omdat de werknemer vanuit de WW is aangenomen. Het dienstverband is op 15 december 2014 onderbroken vanwege een bedrijfssluiting. Op 12 januari 2015 is er weer werk en herleeft het dienstverband weer. De werknemer is op dat moment nog geen 56 jaar. De premiekorting mag niet worden toegepast omdat er op 31 december 2014 geen sprake was van het toepassen van premiekorting omdat er geen dienstverband bestond.
  • Op 1 juli 2014 komt een 50plusser vanuit de WW in dienst. De premiekorting mag worden toegepast. Op 5 januari 2015 wordt het dienstverband tijdelijk onderbroken door bedrijfssluiting. Op 26 januari 2015 start het bedrijf weer op en wordt het dienstverband weer aangegaan. De werknemer is op dat moment nog geen 56 jaar. De premiekorting ouderen mag in dit geval wel weer worden toegepast omdat er op 31 december 2014 een dienstverband bestond en er recht bestond op premiekorting. Indien in dit geval later in 2015 wederom een onderbreking van het dienstverband wordt toegepast kan, wanneer aan de normale voorwaarden wordt voldaan, de korting ook daarna weer worden toegepast, Ook al is de werknemer nog steeds geen 56 jaar.

In alle gevallen gelden uiteraard de normale voorwaarden die de belastingdienst heeft verbonden aan het toepassen van de premiekorting voor ouderen.

Deze overgangsregeling is telefonisch door de belastingdienst medegedeeld. Er is (nog) geen schriftelijke bevestiging voor deze overgangsregeling te verkrijgen. (Het is nog een interne memo bij de belastingdienst.) Waarschijnlijk zal deze overgangsregeling in de eerstvolgende editie van het handboek voor loonheffingen worden opgenomen. Wanneer deze wordt gepubliceerd is op dit moment niet bekend.

Of in specifieke situaties de korting kan worden toegepast is na te vragen bij de belastingtelefoon via telefoonnummer 0800 - 05 43. Voor algemene vragen inzake de premiekorting kan uiteraard contact worden opgenomen met Servicepunt Flex via info@servicepuntflex.nl of per telefoon via 06 - 15 83 49 69.