Premiekorting ouderen alleen nog in 2017 toepasbaar

Publicatiedatum: 6 maart 2017 - 12:31

Het nieuwe handboek loonheffingen, versie januari 2017, is beschikbaar op de site van de Belastingdienst.

In dit handboek wordt in paragraaf 5.9 (premiekorting ouderen) het volgende vermeld hierover.

Dit betekent dat dus alleen in 2017 nog de premiekorting ouderen kan worden toegepast. Per 2018 wordt dit omgezet naar het loonkostenvoordeel. Dat geldt dan slechts onder bepaalde voorwaarden die in 2017 op de site van de Belastingdienst zullen worden bekend gemaakt.

We zullen hier melding van maken zodra dit bekend is.