Regionale overleggen

Publicatiedatum: 12 juli 2012 - 04:28

In diverse regio's zijn regionale overleggen georganiseerd tussen UWV WERKbedrijf en de uitzendbranche. Tijdens dit overleg worden onderwerpen besproken die de publiek private samenwerking raken. Enkele voorbeelden hiervan zijn het speeddaten met uitzendbureaus op de werkpleinen, werk.nl, arbeidsmarktinformatie en andere vormen van samenwerking.

De bijeenkomsten worden door zowel de adviseurs van het WERKbedrijf als door de aanwezige uitzenders zeer positief ervaren. Het is een platform om lopende zaken met elkaar te bespreken, maar ook om nieuwe ideeen op te pakken en uit te werken. 

Steeds meer regio's organiseren dit regionale overleg. Kijk hier voor meer informatie over waar de overleggen zijn gepland.