Speeddaten; flexibel aanpassen aan de arbeidsmarkt?

Publicatiedatum: 9 april 2013 - 12:51

Er zijn diverse argumenten te benoemen door de uitzendbranche om mogelijk af te zien van speeddaten met werkzoekenden die ingeschreven staan bij UWV (en/of gemeenten); er zijn genoeg werkzoekenden die zich rechtstreeks bij het uitzendbureau melden, (te) weinig vacatures bij de uitzendbureaus, bezetting op de vestiging is onvoldoende, uitzendbureaus besteden liever meer tijd aan het bezoeken van potentiële klanten, enz. Klopt allemaal.

Maar dit stuk laat de andere kant van die medaille zien. Speeddaten kan ook anders, het concept is niet in beton gegoten.

Speeddaten werkt!

In 2010 hebben 6 grote uitzendorganisaties met UWV afgesproken om zich in te zetten voor het speeddaten op de werkpleinen van UWV. In het hele land is met veel enthousiasme  begonnen. De start verliep wat stroef, maar uiteindelijk is het speeddaten in veel regio’s ingezet en succesvol gebleken.  Uitzenders waren positief en werkzoekenden vonden het een prettige manier van kennismaken.

In 2011/2012 is het speeddaten op grote schaal met alle betrokken partijen geëvalueerd. Diverse conclusies werden getrokken en het speeddaten werd op een aantal punten aangepast:

  • Het werd niet langer meer verplicht gesteld voor werkzoekenden om te komen. De motivatie van de werkzoekenden die nu komen is hierdoor groter.
  • Speeddaten werd gesplitst in categorieën; algemeen-, branche-, locatie- of doelgroepgericht. Het specifieker inzetten van de speeddate levert betere resultaten op voor zowel de uitzendbranche als voor de werkzoekenden.
  • Er werd een speciaal aanmeldsysteem ontwikkeld, gekoppeld aan de website van servicepunt flex. Het aanmelden voor speeddates geschiedt zo in het hele land op dezelfde wijze.

Inmiddels zijn er 10 maanden om en zijn er bijna 500 speeddates geregistreerd in het aanmeldsysteem. Stel je ‘ns voor, als elke speeddate 5 plaatsingen oplevert. Het blijkt alleen heel moeilijk te zijn om die gegevens boven tafel te krijgen. Binnen UWV loopt op dit moment een pilot waarbij de op een speeddate verschenen werkzoekenden worden gevolgd.

Op twee momenten na het bezoek wordt gekeken door UWV gegevensdienst (UGD) of er sprake is van een dienstverband via een uitzendbureau. De eerste 4 weken is een referentiekader die beschouwd word als plaatsing ten gevolgen van de speeddate. De meting na 3 maanden dient als spin-off referentie gezien te worden. Het aantal aanwezige uitzendbureaus tijdens de speeddate is medebepalend of het aantal plaatsingen als succes beschouwd mag worden.

Het speeddaten zelf verloopt goed, hoewel, zoals eerder aangegeven neemt de animo vanuit de uitzendbranche af. Minder vaak melden uitzendbureaus zich aan. Dit terwijl de speeddates toch onderdeel vormen van de basisdienstverlening die UWV biedt aan haar nieuwe werkzoekenden tot 3 maanden.

Speeddaten is een goed middel om vraag en aanbod bij elkaar te krijgen. Dat is inmiddels wel bewezen. Uitzenders geven ook massaal aan, ‘al haal ik één plaatsing uit een speeddate, dan is deze al lonend’.

Het speeddaten is echter ook afhankelijk van de arbeidsmarkt. Speeddates moeten dan ook flexibel zijn aan deze markt. Niet star vasthouden aan voorwaarden en principes, maar samen bekijken wat op dit moment wel resultaat op kan leveren. Neem de specifieke speeddate. Eén die je aanpast aan een bepaalde branche; bijvoorbeeld techniek, die op dit moment landelijk al vaak wordt ingezet, evenals zorg en logistiek/transport.

Niet alleen branchegericht kan het speeddate specifiek worden ingezet, maar ook voor doelgroepen. Zoek je als uitzendbureau juist werkzoekenden met een bepaald opleidingsniveau? Bespreek dit dan met de adviseur van UWV in jouw regio. Er zal dan ook gerichter worden gekeken welke werkzoekenden er voor een specifieke speeddate worden uitgenodigd. Meer kans op succes dus!

Waar het feitelijk om gaat is om in gesprek te gaan en te blijven met je contactpersonen bij UWV. Er is veel mogelijk. UWV biedt regelmatig de kans om in gesprek te gaan met hen. Bijvoorbeeld via een regionaal overleg. Het goede daarvan is dat ook andere onderwerpen, die relevant zijn voor de uitzendbranche tijdens een dergelijk overleg aan bod kunnen komen. Als uitzendbureau beslis je mee over de agenda!

Weet je niet wie je contactpersoon bij UWV is, of heb je nog niet eerder meegedaan met een speeddate, maar wil je er wel meer van weten? Neem dan contact op met ons. Wij vertellen er graag meer over en wij brengen je in contact met de juiste adviseurs in jouw regio.

Wil je speeddaten in een heel ander deel van Nederland, ( ver) buiten jouw eigen regio? Ook dat kan. Ga naar onze website www.servicepuntflex.nl/speeddate en vul de gegevens in die voor jou relevant zijn. Je ziet vanzelf of er dan een voor jou bruikbare speeddate wordt georganiseerd.

Ben je bijvoorbeeld gevestigd in Heerlen en wil je een speeddate bijwonen in Groningen, omdat je klant daarom vraagt? Het aanmeldsysteem geeft uitsluitsel. Staat de gewenste speeddate er niet bij? Neem contact op met UWV (evt via Servicepunt Flex) en jouw gewenste speeddate wordt mogelijk opgezet.

Ook voor andere UWV gerelateerde onderwerpen, zoals subsidies, regionaal overleg, een gesprek over een idee over samenwerking, enz. kun je contact opnemen met ons. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 uur tot 17.30 uur via;

06 – 15 83 49 69 (Arno Frederiks)

06 – 11 04 70 92 (Judith Huitenga)

info@servicepuntflex.nl

www.servicepunflex.nl