UWV kennisverslag over werkloze 50-plussers en uitzendwerk

Publicatiedatum: 17 maart 2017 - 11:34

UWV heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen de werkloze 50-plussers en de uitzendbranche. Hierover hebben de onderzoekers een kennisverslag geschreven. Hiervoor hebben ze 50-plus werkzoekenden gevolgd, die in 2012 zijn ingesstroomd in de WW. 34% van deze werkzoekenden heeft het werk hervat via een uitzendbaan.

Het kennisverslag geeft antwoord op de vraag of uitzendwerk voor 50-plussers betere kansen biedt op een niet-uitzendbaan. De volgende conclusief uit dit verslag zijn de volgende:

 • 50-plussers die vanuit uitzendwerk in de WW komen, stromen via de WW vaker uit naar
  uitzendwerk dan 50-plussers die vanuit een niet-uitzendbaan in de WW zijn gekomen.
 • Voor 50-plussers die in een recent verleden uitzendwerk hebben gedaan en na instroom
  in de WW opnieuw uitzendwerk gaan doen, is uitzendwerk geen opstap naar een
  niet-uitzendbaan.
 • Voor 50-plussers die vanuit een niet-uitzendbaan in de WW komen, is uitzendwerk wel
  een opstap naar een niet-uitzendbaan.*
 • De groep waarvoor uitzendwerk een opstap naar een niet-uitzendbaan is, doet niet vaak
  uitzendwerk, terwijl de groep waarvoor uitzendwerk geen opstap naar een
  niet-uitzendbaan is, juist wél vaak uitzendwerk doet.

Het advies dat de onderzoekers geven is dat UWV de mensen uit de groep hierboven, gemarkeerd met een * zoveel mogelijk zou moeten stimuleren om uitzendwerk te benutten.

Het volledige verslag is ook terug te vinden op de site van UWV.