Wel of geen recht op een WW uitkering voor flexkrachten tijdens afdelingsluiting of vakantie?

Publicatiedatum: 11 juli 2012 - 12:50

Wij zijn meerdere malen benaderd door uitzenders over de rechten en plichten van flexkrachten bij het sluiten van een afdeling (bijv. wegens onderhoud aan machines) of tijdens de vakantieperiode.

De flexkrachten met loondoorbetalingsverplichting (contract fase B/C of fase 3/4) moeten worden doorbetaald tijdens de sluiting van de afdeling (tot einde contract). Met de flexkrachten op uitzendbasis zonder loondoorbetalingsverplichting (fase A of 1/2) kan het contract mee beëindigd worden omdat er geen werk meer is. Dit betekent dat zij een WW uitkering kunnen aanvragen als zij aan alle voorwaarden voldoen om hier recht op te hebben (o.a. minimaal 26 weken in loondienst hebben gewerkt in de afgelopen 36 weken).

Vanaf de dag dat de WW uitkering aangevraagd is (en vanaf het moment dat de flexkracht weet dat dit beëindigd gaat worden), is de (voormalig) flexkracht verplicht om te solliciteren (ondanks dat hij/zij bijvoorbeeld na een bepaalde periode terug kan komen in de oude werksituatie) totdat hij weer gaat starten met werk.

De inschrijving voor werk en de WW-uitkeringsaanvraag gaat middels een DigiD code. Via de site wordt dit verder toegelicht. Zodra de uitkering is toegekend ontvangen de flexkrachten een zgn. wijzigingsformulier waar zij kunnen aangeven dat ze op een bepaalde datum weer aan het werk gaan of dat ze tijdelijk ergens aan het werk zijn. Zolang er een volledige of gedeeltelijke WW uitkering loopt, dient de uitkeringsgerechtigde te blijven solliciteren.

Een WW uitkering kan via de volgende link aangevraagd worden:
https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/direct_doen/aanvragen_uitkering/aanvragenwwuitkering

Voor meer informatie over de rechten en plichten tijdens een WW uitkering: http://www.uwv.nl/particulieren/Images/UK110%2003930%2010-11.pdf

Als een uitzendbureau twijfelt en denkt dat er mogelijkheden zijn voor werktijdverkorting (als er bijv. sprake is van buitengewone omstandigheden) dan kan een vergunning worden aangevraagd via onderstaande link:
http://www.uwv.nl/Werkgevers/Ik_heb_minder_of_geen_werk/Werktijdverkorting.aspx