Wijzigingen scholingsvoucher en plaatsingsfee 55+

Publicatiedatum: 19 maart 2014 - 11:36

Sinds 1 oktober 2013 bestaat een regeling waarin werkzoekenden die op de eerste WW-dag 55 jaar of ouder waren en die langer dan drie maanden een WW-uitkering ontvingen, aanspraak kunnen maken op een scholingsvoucher van 750 euro. Werkgevers kunnen de voucher ook aanvragen wanneer zij de scholing voor een werkzoekende uit de doelgroep vergoeden en hem of haar vervolgens in dienst nemen. Intermediairs kunnen voor dezelfde doelgroep een plaatsingsfee krijgen wanneer zij de werkzoekende aan het werk helpen.
 
UWV is al doende constant op zoek naar verbeterpunten in het proces. De volgende verbeteringen zijn per 12 maart doorgevoerd:

  • Werkzoekenden en werkgevers die de scholingsvoucher willen aanvragen maar in afwachting van de beoordeling nog geen betalingsverplichting willen of kunnen aangaan, hoeven geen factuur en/of op naam gestelde offerte meer te overleggen. Zij kunnen door de opleider deel 2 van het aanvraagformulier laten invullen en ondertekenen. Hiermee geeft de opleider aan wat de kosten voor de opleiding zijn en kan UWV verifiëren of er daadwerkelijk contact is met de opleider over de te volgen scholing. Het huidige proces waarbij een op naam gestelde offerte als vervanging van de factuur kon worden overlegd, komt daarmee te vervallen.
  • Voor de intermediairs (met name de grotere) is het vaak lastig om bij de aanvraag van de plaatsingsfee tijdig een handtekening te krijgen van de betreffende werknemer waarvoor hij de fee aanvraagt. Zowel bij de eerste aanvraag als bij de 2 mogelijke vervolgaanvragen moet het formulier steeds meegetekend worden door de werknemer. Nieuw is dat vanaf nu eenmaal tekenen voldoende is. De vervolgaanvragen hoeven dus niet meer ondertekend te worden. Op dit moment werkt UWV aan een proces waarbij de werknemer helemaal niet meer hoeft mee te tekenen. Hier is wel een aanpassing van de subsidieregeling voor nodig . Aangezien het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hiermee akkoord moet gaan, zal deze aanpassing langer op zich laten wachten.