No-risk polis

Met een no-riskpolis kan een werknemer een Ziektewet-uitkering van UWV krijgen als hij uitvalt door ziekte binnen 5 jaar nadat hij bij zijn werkgever in dienst kwam. Ook is de no-risk polis geldig indien er sprake is van fase A of fase 1/2 met uitzendbeding.  Dat betekent dat de loonkosten bij ziekte voor een groot deel niet zelf hoeft te betalen. De werkgever of werknemer hoeft de no-riskpolis niet aan te vragen. De polis geldt namelijk automatisch vanaf het moment dat de werknemer in dienst komt. Wanneer de no-riskpolis van toepassing is, moet de werkgever de zieke werknemer altijd binnen zes weken nadat hij ziek is geworden ziekmelden bij UWV en aangeven een beroep te doen op de no-riskpolis. Dit kan op de gebruikelijke manier, via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal.

Voorwaarden:
Om in aanmerking te komen voor een no-riskpolis moet de werknemer bij het begin van zijn arbeidsovereenkomst aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen. De werknemer:

  • krijgt een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.
  • kreeg ooit een Wajong-uitkering.
  • heeft problemen (gehad) door ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs en gaat binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs aan het werk.
  • komt uit de doelgroep banenafspraak.
  • heeft een verklaring gekregen van de gemeente of UWV dat hij een arbeidshandicap heeft.
  • heeft een WSW-indicatie.
  • is minimaal 56 jaar, heeft langer dan 52 weken een WW-uitkering gekregen en is vanuit de WW in dienst gekomen bij de werkgever. Hij krijgt dan na 13 weken ziekte een Ziektewet-uitkering. 

De uniforme no-riskpolis van UWV geldt sinds 1-1-16 ook voor de gemeentelijke doelgroep van de banenafspraak (ingeregeld via de Wet harmonisering instrumenten Participatiewet).

Was de werknemer al in dienst bij zijn werkgever toen hij een WIA- of WAO-uitkering kreeg? En is nog steeds bij hem in dienst? Dan heeft hij ook recht op een no-riskpolis.

Heeft de werknemer een Wajong-uitkering (gehad) of heeft hij een WSW-indicatie (Wet Sociale Werkvoorziening) en wordt hij ziek? Dan geldt de no-riskpolis zolang de werknemer werkt. Verlenging aanvragen is dan ook niet nodig.

Als er aansluitend op de Ziektewet-uitkering een WIA-uitkering volgt, dan hoeft de werkgever geen hogere premie voor de WGA-uitkering (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) te betalen.

Meer informatie over no risk polis kunt u via deze link vinden. Daar is ook een handige factsheet te vinden, waar u de informatie beknopt terug kunt lezen.

Op samenvoordeklant.nl is een kennisdocument geplaatst met de titel 'Ondersteuning mensen met een arbeidsbeperking naar regulier werk vanuit de Participatiewet: instrumenten en financiering'. Daarin o.a. een hoofdstuk over no-risk, waarin bijvoorbeeld ook de no-risk voor de (nieuwe) groep 'beschut werk' genoemd wordt. Meer informatie: Kennisdocument Ondersteuning mensen met arbeidsbeperking naar regulier werk (samenvoordeklant.nl, 27 oktober 2016)