Over Servicepunt Flex

Servicepunt Flex is een initiatief van ABU, NBBU, DOORZAAM en UWV en is de bruggenbouwer tussen de uitzendbranche en UWV.  Servicepunt Flex is gestart op 1 oktober 2010.

Servicepunt Flex fungeert als één centraal aanspreekpunt over de publiek private samenwerking voor zowel de medewerkers van de uitzendbranche als de medewerkers van UWV.

Dienstverlening van Servicepunt Flex
De dienstverlening van Servicepunt Flex gaat twee kanten uit: enerzijds is dit informatief en verspreidt Servicepunt Flex informatie over subsidies en regelingen, speeddaten, projecten en andere onderwerpen die de publiek private samenwerking raken. Anderzijds is daar nog de belangrijke taak om trends, knelpunten en kansen te signaleren en deze bespreekbaar te maken. Op basis van de signalen vindt overleg plaats met de uitzendorganisaties, brancheorganisatie en/of UWV. Daarmee spelen de medewerkers een actieve rol bij het bevorderen van publiek-private samenwerking.

Servicepunt Flex bestaat tijdelijk uit één medewerker (op korte termijn zal er een medewerker bijkomen) : Jikke Nagelsmit. Jikke heeft onder andere gewerkt als salesmanager Participatie bij een uitzendbureau. Lees meer over haar in "wie zijn wij'.

Waarvoor kunt u terecht bij Servicepunt Flex?
U kunt bij Servicepunt Flex terecht als u vragen heeft over zaken die de publiek private samenwerking tussen UWV en de uitzendbranche raken. U kunt daarbij denken aan vragen over subsidiemogelijkheden en regelingen, maar ook aan het speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van UWV. Daarnaast heeft Servicepunt Flex een signalerende taak.

Wie kan terecht bij Servicepunt Flex?
Servicepunt Flex is gericht op de medewerkers van de uitzendbranche en UWV. Dit kunnen intercedenten en adviseurs zijn, maar ook stafmedewerkers van beide partijen.
Servicepunt Flex richt zich niet op het bijeenbrengen van vraag (vacatures) en aanbod (werkzoekenden). Indien u hierover meer informatie wenst kunnen wij u uiteraard wel helpen aan contactpersonen van de Werkgevers Servicepunten in de betreffende regio's. 

Hoe kunt u Servicepunt Flex bereiken?
Jikke Nagelsmit: 06 11 04 70 92

Ook kunt u uw vraag via de mail stellen: info@servicepuntflex.nl