Over Servicepunt Flex

Servicepunt Flex is een initiatief van ABU, NBBU, STOOF en UWV en is de bruggenbouwer tussen de uitzendbranche en UWV.  Servicepunt Flex is gestart op 1 oktober 2010.

Servicepunt Flex fungeert als één centraal aanspreekpunt over de publiek private samenwerking voor zowel de medewerkers van de uitzendbranche als de medewerkers van UWV.

Dienstverlening van Servicepunt Flex
De dienstverlening van Servicepunt Flex gaat twee kanten uit: enerzijds is dit informatief en verspreidt Servicepunt Flex informatie over subsidies en regelingen, speeddaten, projecten en andere onderwerpen die de publiek private samenwerking raken. Anderzijds is daar nog de belangrijke taak om trends, knelpunten en kansen te signaleren en deze bespreekbaar te maken. Op basis van de signalen vindt overleg plaats met de uitzendorganisaties, brancheorganisatie en/of UWV. Daarmee spelen de medewerkers een actieve rol bij het bevorderen van publiek-private samenwerking.

Servicepunt Flex bestaat uit twee medewerkers: Arno Frederiks en Jikke Nagesmit. Arno heeft ervaring opgedaan als regionaal adviseur werkgeversdiensten bij UWV en Jikke heeft onder andere gewerkt als salesmanager Participatie bij een uitzendbureau. Samen zijn zij een goed voorbeeld van de publiek private samenwerking. Lees meer over hen in "wie zijn wij'.

Waarvoor kunt u terecht bij Servicepunt Flex?
U kunt bij Servicepunt Flex terecht als u vragen heeft over zaken die de publiek private samenwerking tussen UWV en de uitzendbranche raken. U kunt daarbij denken aan vragen over subsidiemogelijkheden en regelingen, maar ook aan het speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van UWV. Daarnaast heeft Servicepunt Flex een signalerende taak.

Wie kan terecht bij Servicepunt Flex?
Servicepunt Flex is gericht op de medewerkers van de uitzendbranche en UWV. Dit kunnen intercedenten en adviseurs zijn, maar ook stafmedewerkers van beide partijen.
Servicepunt Flex richt zich niet op het bijeenbrengen van vraag (vacatures) en aanbod (werkzoekenden). Indien u hierover meer informatie wenst kunt u kijken op www.werk.nl.

Hoe kunt u Servicepunt Flex bereiken?
Servicepunt Flex is iedere werkdag te bereiken van 08.30 uur tot 17.30 uur op telefoonnummers 06-15 83 49 69 (Arno) of 06-11 04 70 92 (Jikke) en via het e-mailadres info@servicepuntflex.nl.
U kunt Servicepunt Flex ook volgen via de LinkedIn-groep Servicepunt Flex en via Twitter @servicepuntflex.