Over UWV

Servicepunt Flex is onderdeel van UWV. UWV houdt zich onder andere bezig met arbeidsbemiddeling en re-integratie. Het doel is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. UWV richt zich daarbij voornamelijk op de werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en op werkgevers die deze werkzoekenden een baan willen aanbieden.

UWV ondersteunt werkgevers bij het vinden van personeel. Dit doet UWV door arbeidsmarktinformatie te bieden, maar ook door op www.werk.nl CV’s van werkzoekenden beschikbaar te stellen en werkgevers de mogelijkheid te bieden om vacatures kenbaar te maken.

De missie

De missie van UWV is:

'Steeds meer mensen aan het werk door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.'
Dit betekent concreet:

  • iedere werkzoekende zo snel mogelijk aan de slag;
  • iedereen die kan werken direct bereikbaar maken voor werkgevers.

Doelstellingen

De doelstellingen zijn:

  • werkzoekenden ondersteunen en stimuleren om zo snel mogelijk (weer) aan het werk te gaan;
  • een schakel vormen tussen werkgevers en publieke en private partijen op lokaal, regionaal en landelijk niveau;
  • uitvoeren van ondersteunende wettelijke taken.
    (Bijvoorbeeld door ontslagvoornemens van werkgevers in de private sector (tijdig) te toetsen. Of door aanvragen van tewerkstellingsvergunningen voor niet-Europeanen af te handelen).

Contactpersonen voor de uitzendbranche

In de 30 regio’s zijn er contactpersonen die aanspreekpunt zijn voor de uitzendbranche. Voor speeddates, gerichte projecten of overige vragen kunt u bij hen terecht. Via de contact button of via de websites van ABU en NBBU (achter de inlog) vindt u de contactpersonen in de regio’s.

Op www.uwv.nl vindt u meer informatie over UWV.