Over UWV

Servicepunt Flex is onderdeel van UWV. UWV houdt zich onder andere bezig met arbeidsbemiddeling en re-integratie. Het doel is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. UWV richt zich daarbij voornamelijk op de werkzoekenden waarbij maatwerk nodig is om zich weer op de arbeidsmarkt te kunnen bewegen nodig is en op werkgevers die deze werkzoekenden een baan willen aanbieden.

UWV ondersteunt werkgevers bij het vinden van geschikt personeel. Dit doet UWV door arbeidsmarktinformatie te bieden, maar ook door op www.werk.nl CV’s van werkzoekenden beschikbaar te stellen en werkgevers de mogelijkheid te bieden om vacatures kenbaar te maken.

Missie& Visie

Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken door werken voor mensen te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.

Werken aan perspectief
We bieden nieuw perspectief om werken en deelname aan de maatschappij te bevorderen. We interesseren ons in klanten en behandelen ze met respect. Met de belofte ‘Werk boven uitkering’ zijn we helder over onze beloften én verwachtingen. We zijn trots op de resultaten die we samen met onze publieke en private partners behalen.

Doelstellingen

De doelstellingen zijn:

  • werkzoekenden ondersteunen en stimuleren om zo snel mogelijk (weer) aan het werk te gaan;
  • een schakel vormen tussen werkgevers en publieke en private partijen op lokaal, regionaal en landelijk niveau;
  • uitvoeren van ondersteunende wettelijke taken.
    (Bijvoorbeeld door ontslagvoornemens van werkgevers in de private sector (tijdig) te toetsen. Of door aanvragen van tewerkstellingsvergunningen voor niet-Europeanen af te handelen).

Contactpersonen voor de uitzendbranche

In de 35 Arbeidsmarktregio’s zijn er collega's van het Werkgeversservicepunt die binnen UWV aanspreekpunt zijn voor de uitzendbranche. Heeft u nog geen contactpersoon in uw regio, laat het ons weten en wij zullen u in contact brengen bij hen terecht. 

Op www.uwv.nl vindt u nog meer informatie over UWV.