Overig

Arbeidsjuridische ondersteuning

Voor arbeidsrechtelijke informatie en advies kunnen werkgevers, werknemers en werkzoekenden terecht bij de arbeidsjuristen van UWV. Deze toetsen ook ontslagaanvragen van werkgevers aan wettelijke regels.

Arbeidsmarktinformatie

Hoe transparanter de arbeidsmarkt, des te makkelijker vinden werkgevers en werknemers elkaar. De afdeling arbeidsmarktinformatie van UWV onderzoekt trends en ontwikkelingen van de arbeidsmarkt. Per beroep, sector en regio brengen we gegevens bij elkaar van werkzoekenden en werkgevers. Dat maakt het mogelijk maandelijks inzicht te bieden in de dynamiek en werking van de arbeidsmarkt. Jaarlijks publiceert UWV landelijke en regionale arbeidsmarktprognoses. Daarin staan de vooruitzichten op het gebied van vraag en aanbod, de werkgelegenheid en de vacaturemarkt. De afdeling arbeidsmarktinformatie maakt het mogelijk om landelijk, regionaal en sectoraal arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen, om mobiliteit over de grenzen van gemeenten, sectoren en regio’s heen te stimuleren en om scholing arbeidsmarktgericht in te zetten. Bij dat laatst werkt UWV samen met onderwijsinstellingen, de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en Colo (de vereniging van de achttien kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven).