Overige samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsovereenkomsten

De samenwerking tussen UWV en de uitzendbranche is voor beide partijen erg belangrijk. Dit blijkt alleen al uit het feit dat ruim een derde van de werkzoekenden die staan ingeschreven bij UWV een baan via een uitzendbureau vind.

UWV en uitzendbranche zijn in de afgelopen jaren steeds meer naar elkaar toe gegroeid en weten elkaar inmiddels goed te vinden. Zo zijn er al vele intiatieven waaruit dit partnerschap blijkt. Te denken valt hierbij aan het speeddaten en netwerken met uitzendbureaus, maar ook het actieplan 50pluswerkt, waarbij verschillende uitzendondernemers actief hebben meegedacht aan de totstandkoming van dit plan.

Directe partners en mede-initiatiefnemers van Servicepunt Flex zijn: ABU, NBBU en DOORZAAM