Overige samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsovereenkomsten

De samenwerking tussen UWV en de uitzendbranche is voor beide partijen erg belangrijk. Dit blijkt alleen al uit het feit dat ruim een derde van de werkzoekenden die staan ingeschreven bij UWV een baan via een uitzendbureau vind.

UWV en uitzendbranche zijn in de afgelopen jaren steeds meer naar elkaar toe gegroeid en weten elkaar inmiddels goed te vinden. Zo zijn er diverse activiteiten waaruit partnerschap blijkt. Te denken valt hierbij aan het speeddaten met uitzendbureaus, maar ook het actieplan 50pluswerkt, waarbij verschillende uitzendondernemers actief hebben meegedacht aan de totstandkoming van dit plan.

Het partnerschap is in 2012 voor de eerste keer officieel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen UWV en ABU en UWV en NBBU. In 2014 zijn beide overeenkomsten herzien en verlengd. De looptijd van beide samenwerkingsovereenkomsten was tot 1 januari 2016.