PPS-Platform

Het PPS-Platform is een overleg voor vertegenwoordigers van de uitzendbranche en UWV. Tijdens het overleg wordt informatie uitgewisseld over de publiek private samenwerking en worden ideeën gedeeld en uitgewerkt. 

Het PPS-Platform werkt al een aantal jaar succesvol in deze publiek private samenstelling. Een soortgelijk regionaal overleg kan daarom niet achter blijven. In de regio's worden al veel goede ideeën bedacht en uitgevoerd om deze te te borgen en te delen is het regionale participatieoverleg opgericht.