PPS-Platform

Het PPS-Platform is een overleg voor vertegenwoordigers van de uitzendbranche en UWV. Tijdens het overleg wordt informatie uitgewisseld over de publiek private samenwerking en worden ideeën gedeeld en uitgewerkt. Een voorbeeld van een idee dat verder is uitgewerkt in dit overleg is het speeddaten met uitzendbureaus bij UWV.

Het PPS-Platform werkt al een aantal jaar succesvol in deze publiek private samenstelling. Een soortgelijk regionaal overleg kan daarom niet achter blijven. In de regio's worden al veel goede ideeën bedacht en uitgevoerd. Een goed overleg om de samenwerking verder te verdiepen is daarom ook belangrijk. Sinds juni 2012 zijn de eerste regionale overleggen een feit.