Proefplaatsing

Denkt u erover om iemand in dienst te nemen die moeilijk aan werk kan komen, maar heeft u twijfel of de kandidaat het werk aan kan? Dan zijn er mogelijkheden om deze werknemer op proef te laten werken. De kandidaat behoudt daarbij zijn uitkering. U hoeft dan geen loon te betalen. Dit heet proefplaatsing. Een proefplaatsing duurt maximaal 2 maanden.

Een proefplaatsing biedt de mogelijkheid aan een werkgever om een werkzoekende te beoordelen op een functie als er twijfels heersen over de uitvoering hiervan. De werkgever vraagt dit samen met de werknemer aan door het formulier melding UWV Proefplaatsing in te vullen en te versturen naar de werkcoach of arbeidskundige voor toestemming. De adviseur of arbeidsdeskundige bepaalt of een proefplaatsing noodzakelijk of van belang is en ook voor hoe lang.

De proefperiode is gelijk aan een gewone proeftijd. Dit is vaak lang genoeg om te beoordelen of de werknemer geschikt is voor het werk. Wilt u een werknemer met een ziekte of handicap op proef laten werken? Dan kan het zijn dat er meer tijd nodig is om hem te beoordelen.
Op het aanvraagformulier kunt u aangeven waarom u een langere proefplaatsing nodig vindt. UWV beoordeelt dan of er inderdaad een langere proefplaatsing nodig is. UWV kan de proefperiode verlengen tot maximaal 6 maanden voor iemand met een arbeidshandicap.

De proefplaatsing kan tussentijds niet worden verlengd. Werkgevers vragen regelmatig een verlening aan omdat de kandidaat nog niet voldoende is ingewerkt. Maar hiervoor geldt de proefplaatsing niet. Deze is puur om de werkgever te laten zien of de kandidaat het werk aan kan en om de kandidaat te laten zien wat hij waard is. Hierop geldt één uitzondering. Wanneer de kandidaat tijdens de proefplaatsing langere tijd ziek is geweest en daardoor de werkgever onvoldoende heeft kunnen overtuigen, dan is verlenging van de proefplaatsing wel mogelijk.

Tijdens de proefplaatsing geldt er geen sollicitatieplicht voor de kandidaat, ook al is het aantal uren die de kandidaat per week werkt tijdens de proefplaatsing minder dan het aantal uren waarvoor hij WW krijgt. Mocht de proefplaatsing leiden tot een contract, dan wordt met ingang van de contractdatum wel weer gekeken naar het aantal contracturen en WW uren. Eventueel kan dan wel weer een sollicitatieplicht gelden voor de kandidaat. 

Voorwaarden proefplaatsing

  • De werknemer heeft een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering. Hij kan zonder proefplaatsing waarschijnlijk moeilijk aan werk komen.
  • Voor de werknemer moet een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering worden afgesloten.
  • U verklaart dat u bereid bent om de werknemer na afloop van de proefplaatsing een contract aan te bieden van ten minste 6 maanden, zonder uitzendbeding.
  • De werknemer heeft nog niet eerder bij u gewerkt.

Biedt u een proefplaatsing aan een werknemer met een WW-uitkering aan? Dan moet hij minimaal 3 maanden werkloos zijn en de verwachting is dat de werknemer hulp nodig heeft bij het vinden van werk. Dit geldt niet als de werknemer:

  • jonger is dan 27 jaar en geen startkwalificatie heeft, óf
  • als hij, vóór hij WW had, langere tijd een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering had en niet meer kan werken in zijn oude functie.

Voor uitzenders gelden aanvullende beleidsregels:

  • Proefplaatsing via een uitzendbureau of detacheerder is alleen toegestaan mits de detacheerder of het uitzendbureau kan aantonen dat de inlener ervan op de hoogte is dat de werknemer met behoud van uitkering werkt.
  • Een uitkeringsgerechtigde mag meerdere keren op basis van een proefplaatsing werken via hetzelfde uitzend- of detacheringsbureau mits de inlener niet dezelfde is.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de site van UWV.