Regionaal overleg

Sinds juni 2012 worden er in diverse arbeidsmarktregio's overleggen georganiseerd tussen UWV en uitzendbureaus. Door deze overleggen wordt de samenwerking nog meer versterkt.

Tijdens de regionale bijeenkomsten worden onderwerpen besproken die raakvlak hebben met de publiek private samenwerking. Enkele voorbeelden hiervan zijn het speeddaten met uitzendbureaus op de werkpleinen, werk.nl en het delen van arbeidsmarktinformatie.

De overleggen worden periodiek georganiseerd. U kunt hier terugvinden waar de bijeenkomsten gepland zijn.

Zowel UWV als de aanwezige uitzendbureaus waarderen de bijeenkomsten zeer. Het bevordert de samenwerking nog meer. Zo ook in Utrecht, Groningen en Tilburg:

Elisabeth Goedhart, adviseur werkgeversdiensten Utrecht

"Het regionale overleg met de uitzenders is een goede gelegenheid om samen de kansen in de regio te bespreken om vervolgens afspraken te maken die draagvlak hebben. Het stimuleert de creativiteit en bevordert de individuele relaties"

Roy Köller, adviseur werkgeversdiensten Groningen

“De bijeenkomst was erg nuttig. Naast de grote behoefte van de uitzendorganisaties om informatie over de vernieuwde dienstverlening van en de samenwerkingsmogelijkheden met Werkgeversservicepunt Groningen, was deze informatiebijeenkomst erg goed om elkaar persoonlijk beter te leren kennen. Naast nieuwe contacten levert het ook direct nieuwe vacatures op voor klanten van UWV. Maar vooral ook input over wensen van de uitzenders waarop we in kunnen springen. De uitzenders willen graag op de hoogte gehouden worden van de nieuwe ontwikkelingen. Ook willen ze meedenken over werkgelegenheidsprojecten voor onze klanten.

Adèle van Vliet, adviseur werkgeversdiensten Tilburg

"Het grootste voordeel van het regionale overleg wat heeft plaatsgevonden in de regio Tilburg, is dat we met de uitzenders op één lijn zitten en dat we met elkaar dezelfde focus hebben. Daarnaast is iedereen nu ook enthousiast over de branchegerichte aanpak van het speeddaten met uitzendbureaus”

Wilt u graag deelnemen aan het regionaal overleg in uw regio? Neem dan contact op met Servicepunt Flex.