Scholing, Opleiding, Duurzame Inzetbaarheid

EVC
Het Ervaringscertificaat (erkenning van verworven competenties) is een instrument dat goed past binnen het kortcyclische karakter van de uitzendbranche. STOOF stimuleert de inzet van EVC door een vergoeding te bieden aan de uitzendorganisatie. Meer informatie over EVC leest u op de website van STOOF.

Een uitzendorganisatie kan maximaal 4 EVC-vergoedingen voor uitzendkrachten aanvragen en 1 EVC-vergoeding voor vaste medewerkers. De vergoeding bedraagt maximaal € 1.500 per traject. Deel-EVC’s, zoals hef- en reachtruck zijn uitgesloten, het betreft volledige EVC’s op basis van branchecertificaten of MBO-opleidingen bij erkende EVC-aanbieders.

Als u in aanmerking wilt komen voor een EVC-vergoeding moet u reserveren. Dat kan aan het begin van ieder jaar. Kijk voor meer informatie hierover in de STOOF Opleidingsportal.

Mentorvergoeding
Wanneer de uitzendorganisatie als mentor optreedt van de uitzendkracht die een bbl- of deeltijd hbo-opleiding volgt en de verantwoordelijkheid neemt voor de opleidings- en begeleidingstaken, dan kan een vergoeding voor de mentorbegeleiding van maximaal € 400 per uitzendkracht per jaar worden aangevraagd.

Mentorvergoedingen kunnen alleen door uitzendorganisaties (die SFU afdragen) gereserveerd worden aan het begin van ieder jaar. Houdt voor de precieze reserveringsperiode daarvoor onze nieuwsbrieven en –berichten goed in de gaten.

Meer informatie kunt u vinden in de opleidingsportal van STOOF.

Diplomaroute
STOOF rolt de diplomaroute in 2018 uit voor de gehele uitzendbranche, waarbij elke uitzendorganisatie die afdraagt aan SFU een financiële tegemoetkoming van 50% per diplomaroute kan aanvragen voor hun deelnemende uitzendkracht(-en). Deze zal worden toegekend na overleg van een loonstrook (zonder BSN), factuur en betaalbewijs.

De beschikbare diplomaroutes op MBO niveau 2 zijn:
- Helpende zorg en Welzijn;
- Logistiek Medewerker;
- Procesoperator A;
- Mechatronica.

 Meer informatie over de trajecten en voorwaarden kunt u vinden op de website van STOOF.