SETU

UWV, ABU en SETU* hebben een open standaard ontwikkeld waarmee het eenvoudiger wordt om informatie, bijvoorbeeld vacatures, digitaal uit te wisselen.

Een open standaard betekent dat iedereen de standaard kosteloos mag gebruiken. Alle partijen die werken met grote hoeveelheden vacatures hebben er dan ook profijt van. Diverse partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling, waaronder verschillende jobboards, uitzenders, UWV en intermediairs. Met de nieuwe standaard kunnen vacatures sneller en breder worden verspreid op de markt en werkzoekenden kunnen er daardoor gemakkelijker kennis van nemen (bron: persbericht SETU).

* De SETU is in 2007 opgericht door de ABU. De SETU draagt in Nederland zorg voor standaardisatie van elektronisch berichtenverkeer rondom de informatie-uitwisseling over flexibele arbeidskrachten. De stichting is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheren van open standaarden en zorgt dat deze standaarden aansluiten bij de behoeftes van haar gebruikers en biedt ondersteuning.

Voor meer informatie: www.setu.nl