Speeddaten op de werkpleinen

Sinds februari 2011 speeddaten werkzoekenden in het hele land met uitzendondernemingen op de vestigingen van UWV. UWV nodigt de werkzoekenden uit, die recent werkloos zijn geworden. De uitzendbureaus komen naar de vestiging met hun vacatures om daar de werkzoekenden te ontmoeten. De intercedent en werkzoekende komen er, door middel van een kort gesprek, achter of ze iets voor elkaar kunnen betekenen. Is dat het geval, dan wordt er een vervolgafspraak gemaakt bij het uitzendbureau.

Het speeddaten  loont. Uit onderzoek onder uitzendondernemingen in 2013 is gebleken, dat er gemiddeld 1,7 plaatsingen per speeddate per uitzendonderneming worden gerealiseerd. In het onderzoek naar het speeddaten in 2011 lag dit aantal nog op 1,07.

Het speeddaten is de afgelopen jaren verder ontwikkeld. Toen het speeddaten net zijn intrede deed werden er voornamelijk algemene speeddates georganiseerd. Nu de arbeidsmarkt is veranderd, is er meer behoefte aan speeddates waarbij vraag en aanbod nog beter op elkaar zijn afgestemd. Het resultaat hiervan is dat er steeds meer speeddates worden georganiseerd voor een bepaalde branche, doelgroep of op een bepaalde locatie. Dit worden specifieke speeddates genoemd. Het voordeel hiervan is dat er werkzoekende die uitgenodigd wordt, uit de betreffende branche of doelgroep komt.

Een andere verandering is het aanmeldsysteem voor uitzendondernemingen. De adviseurs van UWV zetten een speeddate in het systeem en vervolgens kunt u zich als uitzendonderneming voor de betreffende speeddate aanmelden. Het is een landelijk systeem waardoor het mogelijk is om alle speeddates, die in het land worden georganiseerd, te bekijken en daarvoor aan te melden.

Aanmelden voor speeddates

Het online aanmeldsysteem is ontwikkeld zodat u direct kunt zien waar er wordt gespeeddate. U meldt zich als uitzendbureau aan via de website van Servicepunt Flex. Via de homepage komt u direct op het aanmeldsysteem speeddaten. Op dit aanmeldsysteem staan de speeddates die in het land worden georganiseerd. Een uitzendbureau kan zich ook aanmelden voor een speeddate in een andere regio.

Klik hier voor de instructiefilm voor de registratie op dit systeem en het aanmelden voor speeddates. Ook is een korte instructie beschikbaar voor intermediairs over hoe aan te melden voor een speeddate of bijeenkomst.

Klik hier voor een filmpje over speeddaten met uitzendbureaus op het werkplein.