Subsidies en regelingen

Er bestaan diverse subsidies en regelingen bij het in dienst nemen van (bepaalde groepen) werknemers. De regelingen en subsidies zijn bedoeld om werkgevers te stimuleren om bepaalde doelgroepen werkzoekenden aan te nemen.

Voor uitzenders en haar opdrachtgevers zijn er interessante regelingen om mensen vanuit verschillende uitkeringssituatie in dienst te nemen. Of in dienst te houden. Het is goed dat je ook weet wat er mogelijk is. Want misschien levert dit bij de uitzender, haar opdrachtgever én voor de werkzoekende voordeel op.

Middels deze link krijg je direct zicht op de mogelijkheden die er wellicht voor een een uitzender mogelijk zijn. Als aanspreekpunt vanuit het Werkgeverservicepunt kan je de uitzender hier natuurlijk als strategische partner ook altijd meer over vertellen.

Overige informatie