Subsidies en regelingen

Er bestaan diverse subsidies en regelingen bij het in dienst nemen van (bepaalde groepen) werknemers. De regelingen en subsidies zijn bedoeld om werkgevers te stimuleren om bepaalde doelgroepen werkzoekenden aan te nemen.

In dit menu vindt u een aantal belangrijke subsidies en regelingen die ook toe te passen zijn voor uitzendondernemers. Indien u specifieke vragen heeft over deze subsidies, dan kunt u contact opnemen met Servicepunt Flex via de contactbutton hiernaast. U kunt ook contact opnemen met de instantie die de subsidie of regeling uitvoert.