Subsidies en regelingen

Er bestaan diverse subsidies en regelingen bij het in dienst nemen van werknemers. De regelingen en subsidies zijn bedoeld om werkgevers te stimuleren om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.

In dit menu vindt u subsidies en regelingen die ook toe te passen zijn door uitzendbureaus. Indien u specifieke vragen heeft over deze subsidies, dan kunt u contact opnemen met Servicepunt Flex via de contactbutton hiernaast.

Goed om te weten dat uitzenders/werkgevers en werkzoekenden gebruik kunnen maken van een Regelhulp financieel cv. De tool van het ministerie van SZW maakt inzichtelijk welke financiële regelingen op de kandidaat van toepassing zijn.

Als een werkzoekende op https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/financieelcv/ zijn of haar gegevens invult, wordt er automatisch een overzicht gegenereerd die de kandidaat, naar eigen wens, bij de sollicitatiebrief kan voegen of kan bespreken bij een sollicitatiegesprek.

Let op: de werkzoekende vult deze tool zelf in, er vindt in beginsel geen controle plaats door UWV of gemeente