Subsidies en regelingen

Er bestaan diverse subsidies en regelingen bij het in dienst nemen van (bepaalde groepen) werknemers. De regelingen en subsidies zijn bedoeld om werkgevers te stimuleren om bepaalde doelgroepen werkzoekenden aan te nemen.

Voor werkgevers zijn er interessante regelingen om mensen in dienst te nemen. Of in dienst te houden. Het is goed dat u ook weet wat er mogelijk is. Want misschien levert dit uw opdrachtgever én u voordeel op.

Middels deze link krijgt u direct zicht op de mogelijkheden die er wellicht voor u als werkgever, maar ook voor uw opdrachtgever mogelijk zijn. Uw aanspreekpunt vanuit het Werkgeverservicepunt kan u hier ook altijd meer over vertellen.

Overige informatie