UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor de landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet), en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen zij als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

UWV is onder verdeeld in 5 divisies en het (voormalig) WERKbedrijf is hier één van. De andere divisies zijn Sociaal Medische Zaken (SMZ), Uitkeren, Klant & Service (K&S) en UWV Gegevensdiensten (UGD).

Kerntaken

UWV beschikt over veel expertise, kennis en ervaring en heeft kerntaken op vier gebieden:

  • werk – zij stimuleren en ondersteunen de klanten om aan het aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden. Men werkt hierbij nauw samen met gemeenten en private partijen. Zij ondersteunen werkgevers bij het vinden van personeel;
  • indicatiestelling – UWV beoordeelt volgens eenduidige criteria ziekte en arbeidsongeschiktheid, als grondslag voor re-integratie en het benutten van participatiemogelijkheden;
  • uitkeren – UWV verzorgt uitkeringen wanneer werken niet of niet direct mogelijk is;
  • gegevensbeheer – zij zorgen ervoor dat de klant nog maar één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeft te geven.

Visie en missie

Het is de missie van UWV om, samen met haar partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen zij voor inkomen.

"Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen."