Werk.nl

Een van de websites van UWV is www.werk.nl. Hier is de CV-bank te vinden met daarin alle CV’s van werkzoekenden die zich hebben ingeschreven als werkzoekende en/of voor een WW-uitkering bij UWV. Tevens kunnen vacatures op werk.nl worden geplaatst en dat maakt de website een ideaal platform voor uitzendbureaus om hun nieuwe werknemers te vinden.

De grootste groep gebruikers van www.werk.nl zijn uitzendbureaus. UWV hecht dan ook veel waarde aan input vanuit de uitzendbranche op het gebied van verbetervoorstellen. Daarom organiseerde UWV, in samenwerking met Servicepunt Flex, bijeenkomsten met diverse uitzendbureaus die gezamenlijk input leveren om de site werk.nl te verbeteren.

Tijdens deze 4-jaarlijkse bijeenkomsten konden de deelnemende uitzendbureaus o.a. aangeven wat ze wel en niet terug wilden zien op de website (met name 'zoeken & vinden') en of de aanpassingen gebruikersvriendelijk zijn. Het UWV ging vervolgens aan de slag met de input van de uitzendbureaus. 

Dankzij dit DRS-team is de pagina 'zoeken & vinden' op werk.nl serieus verbeterd en een stuk gebruikersvriendelijker geworden.

Sinds najaar 2017 is de rol van het DRS-team echter bevroren. Het is nu tijd om de focus te leggen op andere onderdelen binnen de digitale dienstverlening vanuit UWV. Dit wil niet zeggen dat werk.nl geen aandacht meer krijgt, maar de prioriteit wordt meer gelegd op het upgraden van andere voorzieningen die UWV biedt.

Dit betekent dat er tot nader bericht geen bijeenkomsten meer worden gepland met het DRS team.