Wet werk en zekerheid

Wijzigingen per 1 juli 2015

De Wet werk en zekerheid (Wwz) gaat in per 1 juli 2015. De veranderingen hebben veel impact voor zowel UWV als voor de uitzendbranche. Daarom ook deze aparte pagina op deze website over deze wet met alle veranderingen en gevolgen.

De Wwz is te verdelen in 6 onderwerpen die gaan veranderen:

1. Flexwerkers

2. Ketenbepaling

3. Uitzendbeding

4. Ontslag

5. Transitievergoeding

6. Werkloosheidswet

Per onderdeel worden de veranderingen doorgenomen in subpagina's. Klik op de betreffende pagina om naar dat onderdeel te worden geleid.

Meer informatie over de Wwz is via allerlei kanalen te vinden, onder andere bij UWV.